Medipoint nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen

Per 1 augustus is Medipoint de nieuwe leverancier voor Wmo hulpmiddelen in de gemeente Emmen. Het contract met de huidige leverancier Welzorg loopt dan af. Daarom is onlangs een aanbesteding doorlopen om tot een nieuw contract te komen. We hebben hierbij gekeken naar de leverancier met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Medipoint B.V. kwam hierbij als beste uit de bus. Zij gaat de Wmo hulpmiddelen de komende jaren leveren. Inwoners worden uiterlijk 19 juli door de gemeente Emmen geïnformeerd over de verandering. Het contract met Medipoint is inmiddels getekend.

Op de foto: gemeente Emmen -wethouder G. Rink en R. Roddenhof, contractmanager ICT Medipoint – commercieel directeur R. Martens en D. Hengst, relatiemanager. 
(Fotograaf Jan Anninga)

Wmo hulpmiddelen
Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de wettelijke taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn: scootmobielen, rolstoelen en tilliften.

Beste prijs/kwaliteit verhouding
Wethouder Rink: ‘De beoordelingscommissie heeft Medipoint als beste beoordeeld op de combinatie van prijs en kwaliteit. De beoordeling op kwaliteit bestond uit de onderdelen: maatwerk, samenwerking en communicatie, werkwijze, de invulling van het lokale servicepunt en het implementatieplan.’

Vanaf 1 augustus
Medipoint neemt vanaf 1 augustus de taken over van Welzorg. Momenteel werken we samen met Welzorg en Medipoint aan een zorgvuldige overdracht. De wijziging van de leverancier mag namelijk geen gevolgen hebben voor de service die mensen ontvangen.

Inwoners kunnen de hulpmiddelen die ze nu hebben, gewoon blijven gebruiken. Ze zullen dan ook weinig merken van de verandering. Bij onderhoud of reparatie, komt vanaf 1 augustus een medewerker van Medipoint langs.