Kleine ergernissen 

Sommige mensen ergeren zich aan de caravan van de buren, die al dagenlang het uitzicht vanuit de woonkamer belemmert. Of een autowrak dat al maanden in de straat staat en waar niemand naar omkijkt. Of vuilcontainers die te vroeg aan de weg gezet worden. Mag dat zomaar? 

Onze wijkagent legt uit dat dit soort zaken staat geregeld in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Daarin staan ook de boetes die men hiervoor kan krijgen.

“Elke gemeente heeft eigen regels voor het aanbieden van gevaarlijk en huishoudelijk afval. Op het gemeentehuis kunnen ze u er alles over vertellen. De gemeenten hebben regels opgesteld voor het aanbieden van afval uit de tuin, zwerfafval en puin. Datzelfde geldt voor autowrakken. Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen hiervoor worden bekeurd.”

Voor vragen of klachten over afval, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

http://gemeente.emmen.nl

https://gemeente.emmen.nl/overlast

Wisseling wijkagent

In verband met ziekte onder de wijkagenten in het gebied Zuid-Oost Drenthe hebben we wat moeten schuiven. Voorlopig is Martine Jager wijkagent van Schoonebeek. 

Inloopspreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van de maand van 13.00 – 14.00 uur in de T Aole Gemientehoes! 


Uw wijkagent

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

      Volg ons ook op Instagram:
 Wijkagenten Jacqueline & Miriam: wijkagenten_nwadam_schoonebeek

Volg Martine Jager ook op Instagram:
Wijkagent Martine Jager: wijkagent_erica_weiteveen_nws