Regionaal mobiliteitsteam Drenthe

In elke arbeidsmarktregio worden Regionale Mobiliteitsteams opgericht. Deze teams voorkomen dat de werkloosheid door de coronacrisis toeneemt en ondernemers belemmerd worden door gebrek aan deskundig personeel, ook in Drenthe. Vakbonden, werkgeversorganisaties, het UWV en gemeenten zijn onderdeel van het regionaal mobiliteitsteam Drenthe (RMT Drenthe), evenals partijen uit het onderwijs.

Intentieverklaring
In verband met de oprichting van het RMT Drenthe hebben alle betrokken partijen, de Drentse gemeenten, het UWV, FNV, CNV, VNO-NCW, MKB Noord, UWV, SBB, Alfa College en het Drenthe College, een intentieverklaring ondertekend voor de samenwerking. Uitgangspunt is dat de dienstverlening aanvullend is op de bestaande dienstverlening van de betrokken partijen. De intentieverklaring vormt de basis van de verdere invulling van de dienstverlening van het RMT Drenthe.

Dienstverlening
De dienstverlening vanuit het Mobiliteitsteam bestaat uit ondersteuning aan mensen die werkloos zijn of dreigen te worden, zelfstandigen die zich heroriënteren en ondernemers. Bedrijven en sectoren worden ondersteund bij de (her-)plaatsing van werknemers op een andere functie of bij een ander bedrijf. Hierbij kunnen mensen gebruik maken van loopbaanbegeleiding en scholing. Het is de bedoeling dat mensen worden toegeleid naar duurzame en kansrijke beroepen en sectoren. Het Mobiliteitsteam wil bedrijven met openstaande vacatures voorzien van goed gekwalificeerd personeel. Bedrijven die (tijdelijk) een overschot aan personeel hebben, worden gekoppeld aan bedrijven die (tijdelijk) extra personeel nodig hebben. Dit helpt bedrijven in deze lastige tijden om deskundig personeel te vinden.

Het Mobiliteitsteam brengt op deze manier vraag en aanbod in de regio bij elkaar. Mensen die werkzaam zijn/waren in krimpsectoren kunnen ander werk vinden in sectoren waar wel werk is, zoals in de logistiek, techniek of zorg. Wethouder Raymond Wanders van de centrumgemeente Emmen en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Drenthe: ’’Het Mobiliteitsteam kan snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen en zoveel mogelijk mensen naar (ander) werk begeleiden”.

Start
Inmiddels zijn de afspraken uit de intentieverklaring vertaald naar een plan van aanpak en een begroting. Het plan wordt gaandeweg nader uitgewerkt en aangepast. Vanaf 28 juni kunnen werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en werkgevers terecht bij het RMT Drenthe. In de zomer wordt een website voor de drie noordelijke RMT’s ontwikkeld. Het RMT Drenthe is bereikbaar via Marieke Berghuis: 06-52490213, m.berghuis@emmen.nl.