Vanuit Dorpsbelangen: Mo(o)i Schoonebeek

U zult zeggen, waar heb ik de titel vaker gehoord dan wel gelezen. Ja inderdaad, het is het voorwoord van Kees Veenstra in de Jaknikker. Hij beschrijft hierin hoe mooi Schoonebeek op een bepaalde plek kan zijn in een bepaald jaargetijde en wellicht zelfs nog niet door u ontdekt is.

En tegen u wil ik zeggen: Moi!

Een uitdaging en zeker een zorg voor ons als Dorpsbelangen is uiteraard Schoonebeek mooi te houden en daar waar mogelijk nog mooier te maken. Voornamelijk hebben wij het dan over de openbare ruimtes. Zo heeft Dorpsbelangen onlangs een gesprek met de gemeente Emmen gehad voor het nodige onderhoud aan diverse groenvoorzieningen en het in ere herstellen van straatbeelden.

Om een paar voorbeelden te noemen:

  • De Julianalaan: de perkjes tussen de straat en het voetpad zullen vernieuwd worden en de bomenpartij (suikeressen) aan weerszijden van de straat zullen zodanig aangevuld en vernieuwd worden (in verband met omhoogkomende wortels) dat het straatbeeld haar karakter weer terugkrijgt waaraan de naam ontleend is, namelijk een laan
  • De Maten/Diekmaat: herstel en vervanging van groenstructuur. De bestaande perkjes zullen worden voorzien van nieuwe borderpaaltjes en bosschages
  • Georgsmariënhütteplein: het plein zal geherstructureerd worden met meer groen

Gezien de beperkte ruimte voor dit artikel kan ik niet alles weergeven, maar zo zullen er nog enkele locaties zijn waaraan de nodige aandacht wordt gegeven. Belangrijk in deze is dat u door de gemeente wordt geïnformeerd; daar waar mogelijk wordt uw inbreng zeer op prijs gesteld.

Over mooier maken gesproken. Jaren terug zijn er picknickbanken op verschillende locaties aan het dorp geschonken. Deze zijn door de tand destijds ingehaald. Dorpsbelangen is voornemens deze banken te vervangen door nieuwe.

Onderhoud wil ook zeggen in gesprek zijn/gaan. Continu zijn wij in gesprek met de gemeente en andere instanties voor een Mooi Schoonebeek. Mooi betekent in dit geval ook veilig. Zoals u wellicht gemerkt heeft  zijn de snelheidsdisplays in het centrum buiten werking. Nieuwe displays zijn al besteld en kunnen ieder moment geplaatst worden. Met daarbij de mobiele displays bij de ingangen van de Europaweg proberen wij op deze manier Schoonebeek nog veiliger te maken.

Kortom, in Schoonebeek gaat het niet alleen om olie. Laten we Schoonebeek MOOI houden.

Dit doen we met elkaar en voor elkaar, toch?

Moi en tot een andermaol.

Will Wesseling

Namens Dorpsbelangen Schoonebeek