Vanuit Dorpsbelangen: Op glad ijs

Het kan, het mag nog… namens het bestuur van Dorpsbelangen voor eenieder de beste wensen voor het jaar 2024. Een jaar met zekerheden en onzekerheden.

Een jaar waarin Dorpsbelangen wederom de belangen kan/wil/moet behartigen van onze burgers in het dorp Schoonebeek. Dikwijls zijn we zoekende of we altijd wel de juiste weg zijn ingeslagen. Input vanuit de lokale bevolking wordt op prijs gesteld maar is helaas in deze tijd lang geen vanzelfsprekendheid (een zittend gat hef altied wat). We hebben elkaar hard nodig om onze gemeenschap ‘draaiend’ te houden.

Het bestuur van Dorpsbelangen kan verenigingen of andere groeperingen in de meeste gevallen een handje helpen bij het organiseren van hun activiteiten door middel van financiële donaties. We hebben hiervoor richtlijnen opgesteld. Met het meesturen van een deugdelijke begroting en het toelichten daarvan in de vergadering kan het bestuur besluiten om een financiële vergoeding te geven.

In de vergadering van december hebben wij FCC The Derrick Crossers een donatie gegeven voor het aanschaffen van een elektrisch starthek. Een dynamische, groeiende vereniging met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Ook Stichting De Spiker hebben wij een donatie gegeven. Samen met Stichting Dorpsportaal geven zij viermaal per jaar het blad ‘Van Vrogger’ uit. Iedere keer weer een fantastische uitgave waarin het Schoonebeeker erfgoed middels achtergrondverhalen onder de aandacht wordt gebracht.

Een nieuw fenomeen heeft zich aangediend in ons dorp en kan zich inmiddels verheugen op een grote belangstelling…. de Greppeltocht. Dit soort activiteiten moeten we koesteren in onze gemeenschap en dat verbindt. Ook deze organisatie heeft een donatie aangevraagd en dat is door het bestuur gehonoreerd.

En dan het IJsfestijn. Als we het over verbinden hebben dan is het toch een mooi initiatief dat stichting Horeca Pallertplein en de ijsvereniging Het Kerffien de handen hebben ineengeslagen om dit van de grond te krijgen. Ook zij hebben gevraagd om een donatie. Het bestuur heeft besloten om alle leerlingen van de basisscholen eenmaal gratis entree te geven. Veel kinderen hebben hiervan gebruik gemaakt. Voor jong en oud was er twee weken lang een gevarieerd programma en heeeeel veel positieve reacties. Zeker voor herhaling vatbaar en hopelijk een jaarlijks terugkerend evenement!

En zo zijn we met elkaar het nieuwe jaar 2024 ingegleden. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten staat Schoonebeek e.o. een bijzonder proces te wachten, namelijk het Bijdragenspoor. Financiële middelen ontvangen als compensatie voor de activiteiten van de NAM bij de herstart van de oliewinning/afvalwaterverwerking, mits er een vergunning wordt afgegeven.

Dit proces vraagt om grote zorgvuldigheid en participatie van de bevolking. Hierbij mag geen scheve schaats gereden worden en niet over één nacht ijs worden gegaan!

Jos van Hees
Voorzitter Dorpsbelangen Schoonebeek