Veiligheid in de buurt centraal in 2022

Veiligheidsplan 2022

Emmen is al jaren een van de veiligste grote gemeenten van Nederland en wil dit graag zo houden. In het veiligheidsplan voor 2022 heeft de gemeente beschreven wat ze dit jaar gaat doen om de gemeente nog veiliger te maken. Samen met partners zoals de politie, maar ook inwoners zijn daarvoor nodig. Het veilig wonen in de dorpen en wijken staat centraal aankomend jaar. Er is extra aandacht voor het tegengaan van overlast, huiselijk geweld en kindermishandeling. Met wijkagenten en wijk- en jeugdboa’s en het nauwkeurig bijhouden van meldingen en overtredingen, willen gemeente en politie nog meer zicht krijgen op wat er speelt in de buurten. Ook de aanpak van ondermijning en inwoners bewuster maken van cybercriminaliteit krijgen prioriteit in 2022.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Het is fijn wonen in onze gemeente, mede omdat het zo veilig is. Maar dat betekent niet dat alles goed gaat. We werken hier samen met politie en andere instanties hard aan. Inwoners kunnen hier ook bij helpen. Door een stukje naoberschap; het omzien naar elkaar. Ga het gesprek met elkaar aan en meld het als je verdachte of onveilige situaties ziet. De capaciteit bij politie en gemeente is beperkt. We hebben de ogen en oren van onze inwoners dus hard nodig. Veilig houd je het samen.”

Vijf prioriteiten
De vijf prioriteiten uit het veiligheidsplan zijn gelijk aan voorgaande jaren. De thema’s spelen nog steeds en hebben meerjarig aandacht nodig:
-> Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit terugdringen en bewustwording creëren voor met name cybercriminaliteit/digifraude;
-> Veilig uitgaan en veilige evenementen;
-> Overlast terugdringen in wijken/dorpen en het stationsgebied;
-> Verkeersveiligheid;
-> Veilig opgroeien (Preventie en het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling)

Werken met data
De gemeente gaat meer werken met data: cijfers over meldingen en incidenten. Er is een dashboard in de maak, waarop gegevens samengevoegd worden met die van de politie en andere partners. Emmen doet ook weer mee aan de veiligheidsmonitor, waarin inwoners hun mening geven over veiligheid. Zo is er straks per dorp en wijk nog beter zicht op wat er speelt en kunnen hier gericht acties op gezet worden.