Omkijken naar elkaar: Kinder Woonvoorziening Stroomdal

Aan de Ratelaar bevindt zich de kinderwoonvoorziening Stroomdal van Cosis. Deze organisatie biedt hulp aan mensen met een licht  verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.  Durk de Jong is daar locatiehoofd en hij heeft tijd vrijgemaakt om mij wat meer te vertellen over deze voorziening in ons dorp.

Cosis helpt op verschillende manieren
Zoals de naam al zegt, in deze woonvoorziening wonen kinderen. Om preciezer te zijn, er kunnen 24 kinderen wonen in de leeftijd van ongeveer 10-18 jaar.  Vaak is met deze kinderen al een hele weg afgelegd voordat ze in Schoonebeek komen wonen. Bij Cosis gaat men ervan uit dat elk kind, als het even kan, moet opgroeien bij zijn/haar eigen ouders. Durk de Jong vertelt:  “Wanneer zich ingewikkelde vragen in een gezin voordoen, probeert men bij Cosis  de ouders op allerlei manieren bij te staan. Dat kan door professionele hulp aan huis, het kind af en toe laten logeren in het logeerhuis in Emmen of plaatsing in een gezinshuis.  Pas als alle mogelijkheden zijn benut en dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een kind op locatie Stroomdal komen wonen.”

Maatwerk
Het begeleiden van een kind dat in de woonvoorziening verblijft, vereist maatwerk.  Geen enkel kind is hetzelfde. Daarom krijgt elk kind een vaste persoonlijke begeleider. Deze begeleider coördineert de zorg rondom een kind en onderhoudt contact met ouders, school, instanties en dergelijke.  Gewerkt wordt met de basismethodiek, dat wil zeggen dat de benaderingswijze, houding en gedrag van teamleden zoveel mogelijk overeenkomen. Op die manier zorgen zij voor veiligheid en structuur. Durk de Jong: “Met name het bieden van veiligheid en structuur is uitermate belangrijk voor deze kinderen, die meestal een licht verstandelijke beperking hebben. Zij komen uit een instabiele woonomgeving en hebben vastigheid, veiligheid en aandacht nodig.” 

Ieder kind een eigen ‘huis’
Het gebouw aan de Ratelaar staat er inmiddels twaalf jaar en is opgedeeld in zes wooneenheden met elk een eigen ingang, zodat het ervaren wordt als een gewone eengezinswoning. Elke ‘woning’ heeft een huiskamer, slaapkamers, keuken en badkamer en er kunnen vier kinderen wonen.  Op deze manier is het net alsof je in een gewoon rijtjeshuis woont en niet in een ‘instelling’.

Hoelang een kind in Stroomdal blijft wonen is verschillend. Er zijn kinderen die na verloop van tijd weer thuis kunnen wonen maar het komt ook voor dat de kinderen blijven totdat ze volwassen, dus 18 jaar, zijn.

Begeleiding
Uiteraard worden de kinderen, elk op eigen wijze, goed begeleid.

Er is een groot team en er zijn twee subteams. In elke wooneenheid is een lid van het team werkzaam. 

Overdag gaan de kinderen gewoon naar school. Vaak zitten zij op een bijzondere school en worden gehaald en gebracht, maar er is ook een pupil die hier in Schoonebeek naar de basisschool gaat.

Bij ‘Stroomdal’ worden de kinderen zo normaal mogelijk opgevoed zoals thuis. Zo wordt onder andere ook gekeken naar een passende vrijetijdsbesteding en wordt er gewerkt aan basisvaardigheden zodat de kinderen als zij achttien jaar zijn eventueel zelfstandig of onder begeleiding kunnen wonen. Uiteraard worden belangrijke beslissingen altijd genomen in overleg, onder andere met familie. 

Vrijwilligers
Ook in Stroomdal zijn vrijwilligers werkzaam. “Het is juist zo fijn voor een kind als er iemand speciaal voor hem/haar komt om bijvoorbeeld samen op pad te gaan, een stuk te fietsen of een spelletje te doen. Kinderen kunnen natuurlijk een beroep doen op hun begeleider, maar zij voelen haarfijn aan dat deze persoon dit doet voor zijn beroep, hoe gemotiveerd ook.  Een vrijwilliger voegt echt iets extra’s toe”, zegt Durk de Jong tot slot.

Op mijn vraag aan welke eisen een vrijwilliger moet voldoen, antwoordt Durk dat levenservaring, vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en het houden van kinderen een goede basis zijn.

Voorwaar eigenschappen die ongetwijfeld velen uit Schoonebeek bezitten, dus ..wat let u?