Uitgelicht: Paardensport staat centraal in het leven van de Team Holties

Bij de familie Holties in Schoonebeek draait het om paarden. Team Holties is actief op vele fronten. Het familiebedrijf is opgericht door Johan en Rennie Holties, zij worden ondersteund door zoon Arjen, zijn vriendin Laure en dochter Marieke. Zij fokken en houden paarden, pony’s en Swifter schapen.
Rennie is verder actief betrokken bij de inmiddels vijftigjarige PV en LR De Olieveldruiters in Nieuw-Schoonebeek en zoon Arjen is een zeer verdienstelijk menner.

Foto’s: Team Holties/Bennie Wolbers

Vijftig jaar Olieveldruiters
De vereniging bestond 31 januari vijftig jaar en dat wordt gevierd met een jubileumdag op zaterdag 15 juni. Het terrein van De Olieveldruiters is te vinden aan de Krag in Nieuw-Schoonebeek, achter de ijsbaan. “We hebben veel archiefmateriaal en we gaan een jubileumboek maken”, vertelt Rennie. Op zaterdagmiddag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur is een receptie, die gepaard gaat met demonstraties en shows. “Daaraan verlenen Arjen en het Drents Vierspan in de discipline twee- en vierspanmennen medewerking. Danny Brinkbok geeft een demonstratie met barokke paarden, Renate Beuving verzorgt een springclinic en er is een rubriek Golden Oldies met oud-(ere)leden en huidige leden”, aldus Rennie.

Voor zaterdagavond staat een feestavond met De Woodpeckers op het programma. Naast Rennie bestaat de jubileumcommissie uit Chiel Schepers, Chantal Duursma, Bo Schepers en Yentl Gerrits.

Foto’s: Team Holties/Bennie Wolbers

Inzet en betrokkenheid
De vereniging werd destijds opgericht door de heer Herman Platzer, die voorzitter werd, en de heren Henk Schepers, Jan Harm Holties en Menke sr. Rennie: “We hebben nu zo’n vijftig leden die bezig zijn op zowel recreatief als wedstrijdniveau. We hebben elke woensdag en vrijdag trainingsavonden onder leiding van een professionele instructeur. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de leden hebben we de faciliteiten op orde. Door al die jaren heen vormen de vrijwilligers en ondernemers de kracht van de vereniging.” De vereniging houdt jaarlijks concoursen voor de regio en diverse andere activiteiten.

Ontwikkelingen
De vereniging is volop bezig met verbeteringen. “Vorig jaar hebben we een nieuw springveld gerealiseerd en een zandbodem met polyvlokken aangelegd. Verder hebben we een opslag voor materialen gebouwd en zijn we bezig met de aanschaf van nieuwe materialen.”

Verduurzaming staat op hoog op de agenda. “We gaan onze elektrische installatie deels vernieuwen en verduurzamen in de vorm van zonnepanelen en ledverlichting. Daarvoor hebben we al een bijdrage van de Rabobank en de NAM ontvangen”, vertelt Rennie. Verder zijn er nog plannen voor ontsluiting van het terrein, de aanleg van parkeerplaatsen en herbestrating. De vereniging houdt zelf inzamelingsacties en jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd aan de dorpsraad van Nieuw-Schoonebeek.

Foto’s: Team Holties/Bennie Wolbers

Goede resultaten Arjen