Omkijken naar elkaar: Dagcentrum De Beek en Woonzorgcentrum Zwarte Racker

Deze maand richten wij de schijnwerpers op Dagcentrum De Beek en Woonzorgcentrum Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek.

Hoe het begon
Ria Voppen, de woordvoerder van de vier gezusters Voppen, vertelt: “In 2007 kregen wij steeds meer signalen vanuit de bevolking dat er nog maar zo weinig reuring was in Nieuw-Schoonebeek. De winkels verdwenen één voor één en als inwoners niet meer zelfstandig konden wonen, moesten zij uitwijken naar Emmen. Daar misten zij de vertrouwde omgeving, de familie en vrienden, waardoor eenzaamheid op de loer lag.” De familie Voppen vond dit schrijnend en gezamenlijk werd een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de inwoners van Nieuw-Schoonebeek en wijde omtrek in hun eigen vertrouwde omgeving zouden kunnen blijven.

Woonzorgcentrum De Zwarte Racker - Home | Facebook
Foto: Zwarte Racker

Van Dorpshoeve naar Zwarte Racker
In 2008 startten de zussen met een kleinschalig dagcentrum, dat gevestigd was in de Dorpshoeve.  De eerste tijd waren er maar enkele cliënten, maar het aantal groeide gestaag zodat naar een geschikte uitbreiding gezocht werd. Niet alleen inwoners van Nieuw-Schoonebeek bezochten het dagcentrum, er kwamen ook steeds meer cliënten uit de naburige dorpen, zoals Schoonebeek en Weiteveen. Een geschikte plaats voor uitbreiding bleek zich aan de overkant van de weg te bevinden, het gebouw van Zwarte Racker werd aangekocht en na een grondige verbouwing nam het dagcentrum haar intrek in het gemoderniseerde, maar bekende, gebouw.  Dit werd een succes en momenteel komen er meerdere groepen naar Nieuw-Schoonebeek om een gezellige dag met elkaar door te brengen en samen de maaltijd te nuttigen. Het dagcentrum kreeg de naam De Beek.

Mevrouw Roelie Veenstra
Een van de trouwe bezoekers van De Beek is mevrouw Roelie Veenstra. Ik praat met haar op het terras. Zij is zeer te spreken over het dagcentrum en enthousiast vertegenwoordiger van de bezoekers in de cliëntenraad. Dat zij  zeer actief meedenkt, bleek duidelijk toen zij Ria Voppen direct vroeg naar de vergadering van de vorige dag, waarbij zij niet aanwezig was en zelf ook nog het nodige had toe te voegen. Dat werd door Ria met belangstelling en instemming aangehoord. Nadat zij één en ander met mevrouw Veenstra heeft besproken en notities zijn gemaakt, is er tijd voor een gesprek. Mevrouw Veenstra zegt met nadruk: ‘’Ik vind het belangrijk dat geloof hier geen rol speelt. Begrijp me goed, we nemen natuurlijk voor en na de maaltijd enige tijd stilte in acht, maar eenieder mag hier zichzelf zijn. We moeten geven en nemen, we zijn nu eenmaal allemaal verschillende mensen. Op deze manier voelt elke bezoeker zich snel thuis.” Een waardevolle vrouw, een mens uit duizenden. Als elk mens zo dacht als deze mevrouw Veenstra, zou de wereld er nóg mooier uitzien!

Het woonzorgcentrum
Maar de gezusters Voppen hadden nog meer pijlen op hun boog. Toen het gebouw van Zwarte Racker werd aangekocht was al duidelijk dat er op het terrein plaats zou zijn voor  nieuwbouw van een woonzorgcentrum. In 2018 is de bouw van start gegaan en begin 2020 vond de opening plaats. Het woonzorgcentrum heeft veertien appartementen voor permanente bewoning en er zijn nog drie appartementen die geschikt zijn voor een kortdurend verblijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname. Ook kunnen deze wooneenheden benut worden door cliënten die nog zelfstandig wonen maar niet zonder mantelzorg kunnen. “Door deze cliënten goede huisvesting en de nodige zorg te bieden, kan de mantelzorger tijdelijk ontlast worden. We noemen dit respijtzorg”, maakt  Ria mij duidelijk. 

Meer contact tussen dorpsbewoners en De Beek/Zwarte Racker
Nu de coronapandemie duidelijk op zijn retour is, wordt er ook weer nagedacht over mogelijkheden om de dorpsbewoners meer te betrekken bij De Beek/Zwarte Racker. Ria Voppen: “We hebben hier al een mooie beweegtuin die ook voor de dorpsbewoners toegankelijk is, maar we willen nog meer bieden. Te denken valt aan het wandelen in de mooie tuin, voorzien van prachtige begroeiing en moestuintjes en het houden van kippen. Dit trekt wellicht ook meer kinderen aan. Een kopje koffie komen drinken moet ook tot de mogelijkheden behoren. Op die manier ontstaat er meer interactie tussen bewoners/bezoekers en de dorpsgemeenschap.” Mooie initiatieven en de familie Voppen zal ook dit wel weer tot een goed einde weten te brengen, daar twijfel ik niet aan! 

Welkom
Misschien bent u door dit verhaal nieuwsgierig geworden, dat hoop ik natuurlijk. Wilt u eens sfeer proeven in De Beek of meer weten over het (tijdelijk) wonen in Zwarte Racker? Neem dan gerust contact op. Het adres is Europaweg 132, 7766 AP Nieuw-Schoonebeek. Tel. Nr. 0524 749 050 of 06 287 837 18. Men staat u graag te woord. Dus….tot ziens in Nieuw-Schoonebeek.