Omkijken naar elkaar: Buurtzorg

Deze maand maken wij nader kennis met het team van Buurtzorg, een organisatie die onze aandacht en waardering ten volle verdient.

Anders dan anders

Buurtzorg is in 2007 opgericht in Almelo door Jos de Blok. Deze professionele zorgverlener ergerde zich aan de bureaucratie in de thuiszorg. Lange wachtlijsten, te veel managers, medewerkers die elkaar nauwelijks kennen en van elkaars werk te weinig afweten, geen tijd voor een praatje met de cliënt, allemaal zaken die volgens Jos de Blok beter en efficiënter zouden moeten kunnen.

Daarom richtte hij een thuiszorgorganisatie op die bestaat uit kleine teams, die zelfstandig thuiszorg leveren met als doel mensen ondersteuning bieden die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven of weer te worden.  Elk team bestaat uit maximaal twaalf goed opgeleide, professionele medewerkers die elkaar door en door kennen en voor elkaar instaan. Dit werd een groot succes en inmiddels is  Buurtzorg werkzaam door het hele land.  Ook in Schoonebeek staat een team van Buurtzorg voor u klaar. Reden genoeg om voor de rubriek  ‘Omkijken naar elkaar’ in gesprek gaan met de mensen van Buurtzorg. Jolanda en Harriette staan mij graag te woord.

Rechtstreeks contact

Onder het genot van een kop koffie gaan we samen na welke punten belangrijk zijn om onder de aandacht te brengen. “Duidelijk moet zijn waarvoor Buurtzorg ingeschakeld kan worden en hoe men contact kan krijgen. Als u belt met 06-2345 9911, dan krijgt u direct iemand van het team aan de lijn die u verder kan helpen. Er is geen sprake van wachtlijsten”, laten Jolanda en Harriette weten.

Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar. Het kantoor van Buurtzorg is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Europaweg. De dames vullen elkaar aan: “Veel cliënten worden door de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut of het ziekenhuis verwezen naar Buurtzorg, maar verwijzing is niet  noodzakelijk, u kunt altijd zelfstandig contact opnemen met bovenstaand nummer, Buurtzorg regelt de nodige indicatie.  Het is wel belangrijk om hierbij te melden dat er vrije zorgkeuze is, u kunt dus altijd zelf beslissen met welke zorgverlener u in zee gaat. Het enthousiaste team van Buurtzorg is in elk geval altijd bereid u met raad en daad terzijde te staan.”

Foto: Buurtzorg

Eerst buurten, dan zorgen

Bij  Buurtzorg kunt u aankloppen voor een breed scala aan zorg , voor jong en oud. Dit betreft vaak lichamelijke problemen, maar het kan ook gaan om psychische zorg. “Wanneer er zorgen zijn rondom de gezondheid en zorg in de nabije toekomst nodig zal zijn, komen de medewerkers van  Buurtzorg uitgebreid kennismaken. Zij komen af en toe langs om de stand van zaken door te nemen zodat u, als het nodig is, steeds vertrouwde gezichten ziet die de zorg verlenen waar op dat moment behoefte aan is.”

Verder vertellen Jolanda en Harriette, dat intensief wordt samengewerkt met alle zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut, maar ook de mantelzorgers worden betrokken bij het hele proces. “De medewerkers onderzoeken samen met u en de mantelzorgers welke hulpmiddelen er misschien ingezet kunnen worden en zorgen dat die hulpmiddelen er ook komen, u hoeft daarvoor geen lid te zijn van een kruisvereniging. Gelukkig kan de zorg vaak na verloop van tijd afgebouwd worden. In andere gevallen kan het team van Buurtzorg begeleiding geven tot het levenseinde. Palliatieve zorg zowel overdag als ’s nachts,  in nauwe samenwerking met familie,  biedt veel steun in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.  Juist dán is het belangrijk dat er vertrouwde gezichten om u heen zijn, steeds dezelfde mensen die u kent en waarop u kunt bouwen.”

Nieuw project

Momenteel wordt bij Buurtzorg nagedacht over een nieuw project. In de dagelijkse praktijk valt bijvoorbeeld op dat veel mensen zorg nodig hebben omdat zij gevallen zijn.  Een oorzaak hiervan kan zijn dat zij te weinig bewegen, waardoor de spierkracht afneemt en zij sneller struikelen.  Met bewoners en zorgmedewerkers wil Buurtzorg werken aan bewustwording.

Samen onderzoeken wat de knelpunten zijn en toewerken naar gerichte oplossingen. “Zo kan iedereen eens kritisch in huis rondkijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. Een los kleedje verwijderen is al een begin, maar er is veel meer mogelijk. Ook hier kunnen de medewerkers van Buurtzorg u adviseren. Kijk niet alleen naar de woning, maar ook op straat. Waar liggen stoeptegels gevaarlijk los, kunt u wel overal komen met de rolstoel, scootmobiel of rollator?”

Om mensen meer in  beweging te krijgen, zou Buurtzorg de oprichting van een wandelclubje kunnen stimuleren en daar de drijvende kracht in zijn.

Kortom:  Buurtzorg wil er voor u zijn, voor jong en oud, voor groot en klein.

Doet u ook mee?