Omkijken naar elkaar: Een bewogen sociaal mens

Hulp verlenen aan mensen die hulp nodig hebben. Problemen waarmee mensen kampen verlichten. En beperkingen waar mensen mee worden geconfronteerd, draaglijker maken. Dat ziet Ineke Ellen (78) als haar opdracht. Doen wat je kunt doen voor je naaste

Ineke werd destijds geraakt door het verhaal van ene Flora over de situatie in Roemenië, over de leefomstandigheden daar. Armoede, slecht onderwijs, nauwelijks gezondheidszorg en mensonterende toestanden. Dat mag je als rijk gezegende Europeaan, als Nederlander, als Schoonebeekse niet voor kennisgeving aannemen. En dat deed ze ook niet. Ze mobiliseerde een groepje mensen om zich heen en de oprichting van de Stichting Roemenië was geregeld. De ene na de andere actie werd opgezet: Roemenië kreeg hulp vanuit Schoonebeek, van Ineke.

Het regime van president Ceaușescu teisterde het land met onderdrukking en armoede van de bevolking. Hulp was dringend gewenst. Op alle terrein. Onderwijs en vooral de gezondheidszorg was minimaal en slecht. De onder leiding van Ineke opgezette acties richtten zich dan ook met name op verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg. Er werden medicijnen en hulpmiddelen voor de verpleeg- en ziekenhuizen beschikbaar gesteld en er werd gezorgd voor opvang van daklozen.      

Er was grote sympathie en steun voor de opgezette hulpacties. Vele transporten gingen richting Roemenië met bedden, rolstoelen, scootmobiels en laboratoriummateriaal. En ook honderden fietsen. Het beschikbaar stellen van alle materiaal en zelfs de opleiding van studenten, werden gefinancierd door de opbrengsten van de vele ‘Roemenië-acties’: van kerstmarkten tot koek- en eierenverkopen. ,,Hartverwarmend allemaal, de sympathie en steun die wij steeds weer ondervonden’’, zegt Ineke. Meerdere keren reisde ze zelf – samen met haar man Gradus  –  naar het land om samen met vertrouwenspersonen ter plekke de garantie te hebben dat al die hulpgoederen goed terecht kwamen.

,,Het is allemaal niet voor niets geweest’’, constateert de Schoonebeekse. Met eigen ogen heeft ze een positieve ontwikkeling gezien. Door het afzetten va Ceaușescu gaat het inmiddels ook economisch een stuk beter in het land. ,,We hebben de penibele toestand van de bevolking in de moeilijkste periode een klein beetje kunnen verlichten. En dat geeft voldoening’’.                                                                                                                                         

Met een scootmobiel gaat een wereld voor je open
Jarenlang heeft ze zich, door het beschikbaar stellen van fietsen, rolstoelen en scootmobiels, ingezet voor verbetering van de mobiliteit van de mensen in Roemenië.  Nu richt ze zich op de mobiliteit van eigen mensen. In dit geval de inwoners van Schoonebeek. 

Ineke Ellen is een gerichte actie gestart om mensen letterlijk ‘in beweging te krijgen’. Met als doel hun mobiliteit  te verbeteren of te herstellen. Haar initiatief kreeg inmiddels de steun en medewerking van Veilig Verkeer. Ze constateert dat veel ouderen mensen onnodig op de stoel blijven zitten en niet meer mobiel zijn. Lopen gaat moeilijk. En fietsen kunnen of durven ze niet meer, Omdat ze al eens met de fiets zijn gevallen óf omdat ze bang zijn dat ze vallen. Het verlies van de mobiliteit bepaalt het leven van de mens. Je komt nauwelijks de deur meer uit. Je bent afhankelijk van een familielid of bekende die je een keer meeneemt in de auto.

Een scootmobiel is volgens Ineke Ellen dé oplossing. “Ook ik durfde niet meer de fiets te pakken uit angst (weer) eens te vallen. Met een scootmobiel gaat een wereld voor je open’’. En ze weet waarover ze praat. Ze spreekt uit eigen ervaring. ,,Geweldig zo’n ding. Ik ga en sta waar ik wil. Ik kom weer overal.”.

Het is best begrijpelijk dat  mensen moeite hebben om de stap te nemen en op een scootmobiel te stappen. Men moet een drempel over. Ze raadt echter iedereen die mobiliteitsbeperkingen heeft komma weg om de stap te nemen. Het verrijkt je leven. En wij helpen daaraan graag een handje mee’’, zegt Ineke.

Volgende maand wordt in Schoonebeek een gerichte actie gestart om het gebruik van een scootmobiel te bevorderen. En de schroom hiervoor weg te nemen. ,,Je moet niet je onmogelijkheden te snel accepteren; maar de mogelijkheden zien en aangrijpen’’. Overleg eens met de dokter of hulp over jouw mogelijkheid. Neem daarna vrijblijvend contact op met Ineke over de binnenkort te starten actie ‘gebruik scootmobiel’. Na een algemene informatie- en voorlichtingsbijeenkomst kan men dan gratis het gebruik en rijden ermee uitproberen. Er komt hiervoor een afgesloten ruime beschikbaar in eigen omgeving. Veilig Verkeer stelt hiervoor enkele voertuigen beschikbaar. Allemaal gratis!
Schroom en twijfel niet langer. Vergroot uw bewegingsmogelijkheden. Doe mee. Grijp uw kans! Neem informatie en overleg contact op via telefoon 0524-531593.