Omkijken naar elkaar: Duo Fietsen

In de zomermaand juli zetten we het duofietsen eens uitgebreid in het zonnetje. Velen van ons hebben ze vast wel eens zien fietsen, de duofietsers uit Schoonebeek. Zelfs de burgemeester heeft  al eens meegefietst. Best interessant om er wat meer van te weten, vandaar dit interview. Ik word gastvrij ontvangen door Bertus Hilberts en Harm Koop, zij maken mij in een uurtje heel wat wijzer!

Hoe het begon
Bertus vertelt: “In 2013 hebben  Annie Slomp en ik via het Rode Kruis kennisgemaakt met het fenomeen duofietsen door als proef in Dalen met deelnemers en vrijwilligers uit Schoonebeek gebruik te maken van de duofietsen uit Dalen. Dit beviel zo goed, dat in 2014 een eigen werkgroep in Schoonebeek werd gestart.” Momenteel bestaat de Werkgroep Duofietsen Schoonebeek uit Annie Slomp, voorzitter, Loes van Berkel, penningmeester en Bertus Hilberts PR, Harm Koop neemt de algehele ondersteuning voor zijn rekening. Duofietsen Schoonebeek is een onderdeel van Stichting Duofietsen Coevorden en Schoonebeek beschikt zelf over twee fietsen. De fietsen worden allemaal elektrisch aangedreven,  daardoor is het trappen niet te zwaar. Samenwerking is er  met De Anloop, d’Olde Beke/ Beekdal zodat ook van de (rolstoel)fietsen van deze organisaties gebruikgemaakt kan worden, waardoor zoveel mogelijk mensen een mooie middag kan worden geboden. 

Foto: Jan Slomp

De Doelgroep
Geheel onterecht wordt veelal gedacht dat duofietsen slechts bestemd is voor de ouderen onder ons. Natuurlijk fietsen er veel ouderen met ons mee, de oudste deelneemster is zelfs de 100 jaar al gepasseerd, maar er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. Aan duofietsen kunnen ook mensen deelnemen met een beperking. Elke inwoner van Schoonebeek die niet meer zelfstandig met de fiets erop uit kan, mag een beroep doen op de vrijwilligers van de duofietsgroep.

Samen genieten
Momenteel zijn er ongeveer 50 deelnemers en 33 vrijwilligers actief. In principe wordt er, behalve op zondag, elke middag met drie fietsen gereden van half twee tot half vijf. Het seizoen loopt van april tot en met september en alleen bij mooi weer gaat de fietstocht door; een temperatuur tussen de 18 en 25 graden is ideaal. De deelnemers worden van huis opgehaald en in gezamenlijk overleg wordt besloten waar de reis die middag heen zal gaan. Harm: “Wij fietsen in de wijde omtrek van Schoonebeek, dit kan richting de Katshaar zijn of naar het Griendtsveenpark. Ook komen wij regelmatig in Weiteveen bij de schaapskooi.” Een kopje koffie en de mogelijkheid tot toiletbezoek maken altijd onderdeel uit van de tocht en het is de gewoonte dat de deelnemers de vrijwilligers een kopje koffie of fris aanbieden. Dat zijn altijd de gezelligste momenten en vrijwilliger en deelnemer genieten daar erg van. 

Wie gaat dat betalen?
U zult zich misschien afvragen wat dat allemaal moet kosten. “De deelnemer betaalt 2,50 euro per keer en dan natuurlijk het kopje koffie voor de vrijwilliger. Voor het onderhoud en dergelijke van de duofietsen komen er eenmalige giften binnen, zoals van “Schoonebeek in Actie”, sommen Harm en Bertus op.

Tot slot vraag ik nog wat te doen bij pech onderweg. Bertus: “Uiteraard heeft elke vrijwilliger een telefoon bij zich en worden in eerste instantie Harm of ik gebeld. Als wij het niet kunnen oplossen staat de firma Zantingh uit Nieuw-Amsterdam voor ons klaar, heel sympathiek.” Weer een zorg minder!

Ook meefietsen?
Misschien wilt u ook meefietsen of het gewoon een keertje proberen. De vrijwilligers verwelkomen u graag. U zult er van versteld staan hoeveel u van de eigen omgeving nog niet kent en hoeveel nieuwe (of reeds bekende) mensen u ontmoet. Annie Slomp, tel. nr. 0524-532 763, vertelt u er graag meer over. Doen!!