Omkijken naar elkaar – Rode Kruis/EHBO

In ons dorp is het Rode Kruis/EHBO zeer regelmatig actief. Met de Boortorenwandeltocht in zicht een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken.

Medewerkers van het eerste uur
Ik ga in gesprek met Gerrie van der Kolk en Derkje Harms, beiden zijn betrokken bij het werk van het Rode Kruis/EHBO. Op mijn vraag hoe lang zij al werken voor het Rode Kruis/EHBO antwoordt Derkje: “Dat is echt al tientallen jaren. Ik behaalde in 1970 mijn EHBO-diploma.” Gerrie laat weten sinds 2006 als vrijwilliger aan de organisatie te zijn verbonden. Als coördinator Rode Kruis afdeling Zuidoost-Drenthe standplaats Schoonebeek neemt Gerrie heel veel werk voor zijn rekening, uiteraard bijgestaan door de andere medewerkers, totaal 24. 

Foto: Jacques Louwes

Inzetten
Wanneer de hulp van het Rode Kruis wordt ingeroepen en men daadwerkelijk hulp gaat verlenen, noemt men dit een inzet.  Het soort inzet is heel divers. Natuurlijk kennen we het Rode Kruis van de hulpverlening bij grote rampen, maar er is zoveel meer. Denk bijvoorbeeld aan de hulp bij een sportdag van school, de trekkerslep, jaarmarkt, Zwarte Cross en uiteraard de Boortorenwandeltocht. Dat is maar een heel kleine greep uit de vele evenementen waar inzet van het Rode Kruis/EHBO onmisbaar is, want zonder EHBO’ers mag een evenement meestal niet plaatsvinden. Sandra Bruins heeft hierin als coördinator inzet een belangrijke taak. Voor de aanvraag van een inzet kunt u een bericht sturen naar sbruinshekman@rodekruis.nl 

Boortorenwandeltocht
Deze maand hopen wij weer te mogen genieten van de feestweek. Uiteraard is ook hier de inzet van het Rode Kruis/EHBO onontbeerlijk. Op vrijdag begint het met de Zandstrooisterloop. In het centrum van Schoonebeek wordt een standplaats ingericht. “Er rijden EHBO’ers mee op de fiets, die kunnen aan de post in de standplaats doorgeven waar en welke hulp eventueel vereist is, dat werkt prima,” vertelt Gerrie. Bij de Boortorenwandeltocht, waaraan vaak honderden wandelaars uit het hele land deelnemen, gaat men met twee auto’s op pad om de lopers die in de problemen komen bij te staan. Ook dan is er nauw contact met de mensen op de standplaats. Meestal gaat het om kleine ongemakken, bijvoorbeeld het plakken van een pleister, maar er kunnen zich ook ernstige problemen van allerlei aard voordoen, dan is de juiste man/vrouw op de juiste plaats nodig om erger te voorkomen. 

De stand van het Rode Kruis in 2006 met v.l.n.r. Annie Robben (in de tent), op de rug gezien Jan Hammink Sibon, Klaas Harms en Derkje Harms.
Foto: archief de Spiker

Vrijwilliger bij het Rode Kruis/EHBO
“Wij hopen op een flinke aanwas van jonge mensen die zich ook in de toekomst willen inzetten voor het dankbare werk van het Rode Kruis/EHBO” laat Gerrie weten. Zoals in elke organisatie is verjonging van het team gewenst, de werkers van het eerste uur worden immers steeds ouder en regelmatig moet er iemand afhaken vanwege gezondheidsklachten, verhuizing of iets dergelijks.  “Wij vormen een fijne, hechte groep. Nooit valt er iemand af omdat hij/zij het niet naar de zin heeft, dat zegt toch wel wat”, aldus Derkje.  Namens het Rode Kruis doen Derkje en Gerrie dan ook een dringende oproep aan alle inwoners van Schoonebeek van 18 jaar en ouder om zich aan te melden als vrijwilliger.

EHBO-diploma
Om als vrijwilliger aan de slag te kunnen is een EHBO-diploma van het Rode Kruis verplicht.  Deze opleiding wordt gegeven door de kaderinstructeurs Annette Kooi-Kosse en Melanie Kooi-Harms.

Informatie
Wanneer u meer inlichtingen wilt over het werken als vrijwilliger bij het Rode Kruis/EHBO kunt u zich wenden tot Gerrie van der Kolk, telefoonnummer 06 3433 3592, mailadres: gjamkolk1950@kpnmail.nl

Wat zou het mooi zijn als dit artikel kan bijdragen aan de voortgang van het werk van deze geweldige organisatie. Schoonebeekers meldt u massaal! Het levert u geen geld op, maar wel ervaringen en vrienden voor het leven.