Omkijken naar elkaar: Stichting KNIP

Omdat Stichting Knip een groot maatschappelijk belang dient, verdient deze stichting een plaats in ons magazine.

Oprichting
Stichting Knip is ongeveer acht jaar geleden opgericht door Renate Slagter. Renate deed destijds de screening voor de voedselbank en zag dat bij aanvragers de inkomsten en de uitgaven vaak niet in balans waren, waardoor een voedselpakket wellicht niet nodig zou zijn. Uit gesprekken met de directeur van Lefier bleek tevens een groeiend aantal mensen met huurachterstand te maken te hebben. Onvoldoende kennis van de omgang met geld, onder andere het laten liggen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag, was regelmatig de oorzaak van financiële problemen en omdat destijds na enkele maanden al uitzetting dreigde, wilde Lefier haar verantwoording nemen.

Renate ging een budgettraining verzorgen van zeven tot acht lessen, die een groot succes werd. Stichting Knip was geboren!

Gerieke Menkveld, een bankemployé die boventallig was geworden en zich liet omscholen tot schuldhulpverlener/budgetcoach/trainer liep stage bij stichting Knip en zo zijn de twee dames een intensieve samenwerking begonnen die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Foto:  Herman van Scheepen

Inzicht – overzicht – bewustwording
Vandaag ben ik in gesprek met Gerieke Menkveld, enthousiast vertegenwoordiger van Stichting Knip. Zij vertelt: “Het is een wijdverbreid misverstand dat Stichting Knip alleen voor mensen met een uitkering, laag inkomen en/of schulden is. Iedereen kan het overzicht kwijtraken en daarom is het belangrijk dat men weet dat het niet uitmaakt of je een hoog of laag inkomen hebt, huurder of koper bent, oud of jong, allochtoon of autochtoon, wij zijn er voor iedereen.”

Want er is wel wat veranderd sinds 2013. De medewerkers van Knip hebben bereikt dat niet alleen Lefier, maar ook Domesta en Woonservice meedoen. Particuliere huurders en inwoners met een eigen huis kunnen een beroep doen op de gemeente Emmen.

“Inzicht, overzicht en bewustwording dát is onze slogan. Want veel mensen hebben geen idee waar hun geld blijft met alle gevolgen van dien,” stelt Gerieke. “Inzicht verkrijgen en daardoor (nog meer) problemen voorkomen, dat bieden wij, waarbij wij zeker niet belerend optreden maar de cursisten in hun waarde laten. Iedereen kan door welke oorzaak ook in de problemen komen. Het is gewoon heel knap als je dat inziet en om hulp vraagt, dat verdient respect en een groot compliment.”

E-learning
Niets is natuurlijk mooier dan persoonlijk contact. Helaas is dat in deze coronatijd maar heel beperkt mogelijk. Daarom heeft Stichting Knip nu een e-learning ontwikkeld die via de computer gevolgd kan worden. Ook dan is persoonlijke hulp nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld via telefoon, mail of Zoom.

Voor deze cursusvorm is inmiddels veel belangstelling en met name voor veel jonge mensen, van tieners tot studenten, is dit een ideale manier om meer inzicht te krijgen in de geldstromen en een persoonlijk plan te maken. Dat kan veel onrust wegnemen, ook bij de ouders. 

Als de coronatijd voorbij is, gaan de groepsbijeenkomsten natuurlijk weer van start, maar de e-learning zal blijvend zijn. 

Financiële educatie
Stichting Knip doet nog meer. Gerieke geeft een hele opsomming: “We geven geldlessen op alle scholen, van basisschool tot en met hbo, daar is echt veel belangstelling voor. Wij organiseren workshops en houden themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over toeslagen, belastingen en dergelijke. Ook verzorgen wij presentaties voor werkgevers en organisaties.”

Voldoening
Helpt het, die trainingen? Leren mensen echt blijvend hoe ze verstandig met hun geld omgaan?, vroeg ik Gerieke. “Jazeker”, beaamt zij volmondig. “Oud-cursisten kunnen na afloop altijd een beroep op ons doen en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Ik krijg soms na vijf jaar nog oud-cursisten aan de lijn die vertellen hoeveel positieve invloed de cursus heeft gehad. Dat is natuurlijk heel stimulerend, daar doen we het voor!”

Laagdrempelig – bereikbaar
Mocht u na het lezen van dit artikel denken: “Misschien is een cursus volgen via Stichting Knip ook wel iets voor mij, mijn bedrijf of organisatie”, neem dan eens een kijkje op de website www.stichtingknip.nl. Daar vindt u alle informatie en contactmogelijkheden. Want ook in dit geval geldt letterlijk : de eerste (klap)stap is een daalder waard!!