OP 4 EN 5 MEI STAAN WE SAMEN STIL BIJ VRIJHEID

De herdenkingen op 4 mei en de vieringen op 5 mei kunnen weer doorgaan met publiek. Ook de Nationale Herdenking op de Dam is weer openbaar toegankelijk. 

Het jaarthema voor de herdenkingen en vieringen is dit keer ‘Vrijheid in verbondenheid’. Hiermee benadrukt het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen. 

Het Nationaal Comité hoopt dat alle Nederlanders op hun eigen manier invulling zullen geven aan 4 mei. Door het bezoeken van een van de talrijke herdenkingen, door om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen, door het leggen van bloemen bij een van de bijna vierduizend oorlogsmonumenten – of digitaal via 4en5mei.nl – of door het halfstok hangen van de Nederlandse vlag. Bron: www.4en5mei.nl.

Schoonebeek
Gezien het belang van het onderwerp en de situatie in Oost-Europa en elders in de wereld leek het ons goed om dit jaar extra aandacht te besteden aan 4 en 5 mei, lees: het thema ‘vrijheid’. Daarom vindt u op deze pagina uiteraard het programma van de dodenherdenking in Schoonebeek. Gelukkig kan ook hier weer op de vertrouwde wijze invulling gegeven worden aan deze herdenking. Daarnaast kregen we vanuit Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe een verhaal aangeleverd dat we in dit kader graag plaatsen. Het geeft wel aan hoeveel impact oorlog op mensen kan hebben. Graag maken we u verder attent op de verhalen ‘Opdat wij niet vergeten’ op de website van het Dorpsportaal: www.dorpsportaalschoonebeek.nl/opdat-wij-niet-vergeten

Ook de rubriek Uitgelicht stellen we dit keer in het teken van 4 en 5 mei. Hierin laten we de heer Harke Timmerman aan het woord over zijn herinneringen aan de jaren 1940-1945.


Ik heb mijn vader altijd gemist…..

Kerst 1943, een bijzondere tijd midden in de Tweede Wereldoorlog.

De vader van Patrick, Ronald Watts, is met kort verlof thuis bij zijn gezin om gezamenlijk de kerst te kunnen vieren. Als boordschutter van een Engelse bommenwerper had Ronald al negen missies gevolgd en vormde de bemanning een hechte groep.

Foto: Rob Wethly

Voor het kerstfeest had Ronald een aantal bemanningsleden uitgenodigd om de kerst bij de familie Watts thuis te vieren. Grote mannen in een stoer uniform, met indrukwekkende verhalen. Als 5-jarige jongen maakte dat een grote indruk op Patrick en genoot hij enorm van hun aanwezigheid.

William Clark, Ronald Zimmer en Alexander Salaba waren afkomstig uit Canada en konden helaas de kerst niet thuis vieren. Zij voelden zich thuis bij de familie Watts. Samen met Patrick hebben ze papieren vliegtuigjes gevouwen en daarmee gespeeld en plezier gemaakt.

Wat niemand wist, was dat dit de laatste keer zou zijn….
De laatste kerst voor William Clark, Ronald Zimmer, Alexander Salaba en Ronald Watts. Allemaal komen zij een week later om bij de crash van Lancaster JB280 op 2 januari 1944 bij Nieuw-Schoonebeek.

Patrick zou zijn vader niet meer zien en met het wegvallen van de kostwinner van het gezin kwam het gezin Watts in financiële problemen en was gedwongen om vele jaren in diepe armoede te leven. 

Patrick zag het zo: “Ik heb mijn vader altijd gemist. Zolang als het kan, kom ik op 4 mei naar Schoonebeek om zijn graf te bezoeken en deel te nemen aan dodenherdenking. Ik zie dat als mijn plicht!”

Vele jaren bezocht Patrick dan ook samen met zijn vrouw Brigitte Schoonebeek. In november 2021 kwam Patrick in het ziekenhuis na een lelijke val thuis en overleed korte tijd later…

Dodenherdenking in Schoonebeek zal zonder Patrick anders zijn…

Patrick James Watts
12-03-1938 / 09-11-2021


4 mei 2022 dodenherdenking Schoonebeek

Nadat we twee jaar 4 mei in besloten kring hebben herdacht, is dit jaar iedereen weer welkom.

Programma
– 18.45 uur
Aanvang herdenkingsdienst in de kerk aan de Europaweg

– 19.15 uur
Opstellen voor vertrek naar het verzetsmonument om hier kransen en bloemen te leggen. Voorlezen gedicht

– 19.30 uur
Vertrek in stille tocht met muzikanten met omfloerste trom voorop

Tot 30 seconden vóór 20.00 uur worden de kerkklokken geluid
nadat de klok 20.00 uur heeft  geslagen volgt de “Last Post” door de muziek van De Bazuin. 

– Twee minuten stilte

– Daarna worden kransen en bloemen gelegd bij het monument.

– Hieropvolgend kunnen kinderen en andere belangstellenden bloemen leggen bij de oorlogsgraven.

– Daarna  zingen wij gezamenlijk het eerste en zesde couplet van ons volkslied en daarna één couplet van  het Engelse volkslied

– Als afsluiting verlaten wij langs de oorlogsgraven het kerkhof