SCHIER: Veldnaomen

Veldnaomen, het waren de verkeersborden van toen

Wij realiseert het oes niet altied, maor wij hebt in oeze directe umgeving vaak nog hiel veul Drèentse veld- en plaotsnaomen, die herinnert an hoe het leven in Drenthe der vrogger letterlijk oetzag. Veldnaomen kuj vergelieken met de straotnaomen van nou; zie hadden in de agrarische
umgeving een praktisch doel: deur dizze namen wussen je waor aj waren of welk gebied de aander precies bedoelde. En veldnaomen reupen daorbij allerhande associaties en betiekenissen op. Het waren de verkeersborden van toen, moej reken.

Op Skonnerd hebt ze bijveurbeeld straotnamen zoas De Stobbe, Het Zetveld en de Splittingstraot. Allemaol namen die te maken hebt met de veenontginning. De stobbe was een turfhoop, de splitting een briede sleuf bij de ontginning van het veen en het zetveld de bovenste laog van een hoogveengebied, zoas die vlak nao de ofgraving van turf liggen bleef. Aj wal ies van Barger-Oosterveld naor Klazienaveen-Noord reden bint dan weej vast wal hoe de straot het waoraj dan over riedt! Tussen Nei Amsterdam en Bargeres lig wat officieel Wilhelmsoord het. Maor in de volksmond nuum wij dat Loeksham. Want zo weur het vrogger nuumd, umdat een zekere Loeks daor zien laand har in een ham/inham van het kanaol Oude Del dat daor leup. Dan weej nou ok geliek waor de naam Delftlanden vort komp! En Bargeres komp vanzölf van Barger-Es, de es bij de heuvel.

Broeken bint moerassige, drassige landerijen, waor vrogger ok veul struukgewas gruide. En hullen kuj vinden bij de overgang van het beekdal naor de (vroggere) heide, die bint wat venig. Blik of weide geeft dan weer de minder natte weidegronden an. Dèenk maor ies an de Blikveldweg tussen Diphoorn en Noordbarge, het Blikveen bij Hesseln en de Mepperweiden. Gronden met mao, maten en maden waren vrogger slim nat en kunden pas in de zommer meid worden. Het was heuiland dus, want veur beweiding waren ze te nat. Der bint nog een hiele koppel straotnamen te vinden in Drenthe waor dizze woorden in terugkomt. Misschien woon ie zölf wal an De Maten op Schonebek.

Of woon ie an De Gloep? Een mooi Drèents woord veur smalle deurgang of zoas in dit geval veur eendenkooi. Het Flintenpad gef oes dan weer informatie over de inten (grote stienen) die hier vrogger lagen as ofbakening van die eendenkooi. De Koelen op Nei-Schonebek verwiest naor de veenkoelen die der vrogger lagen in de mandielige marke van de Schonbekker boeren.

Schaapveensweg, Hoonholtsveen, Gieserveld, Verlengde Middenraai, Valtherblokken, Kavelingen en zo kan ik nog wal even deurgaon. Nim zölf ies de tied um goed acht te geven op de straotnamen. Ik weet zeker daj verrast wordt deur wat aj allemaol nog tegenkomt an Drèentse namen en wat die je vertellen kunt over de geschiedenis van oeze schiere previncie. En aj wat meer weten wilt over de straotnamen in Schonebek en umgeving, kiek dan ies op hierkomjijweg.nl, want hier stiet een hiel underzuuk van Bert Finke naor de straotnamen op Schonebek.