Schier: ‘Engels as voertaol’

Moi! Of za’k maor vast ‘Hello!’ zeggen? Want a’k zo um mij hen kiek en de berichtgeving een beetie volg, dan lek het er aal meer op, daw met mekaar zo zachiesan vindt dat er aal meer Engels praot worden möt. 

Bij internationale bedrieven is Engels vaak de voertaol, maor ok op universiteiten heur ie aal meer Engels. Mangs wordt dat zölfs van hogerhand verplicht steld. Taolwetenschapper Kristel Doreleijers wordt er in elk geval niet bliede van, gezien heur artikel van 4 febrewari op EWmagazine. Het mag dan wal ‘inclusief’ lieken, volgens heur is het alles behalve dat. Op 13 jannewari van dit jaor stuurde de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven al heur studenten en metwarkers een brief met as underwarp ‘Engels? De brief reup lezers op um altied en overal op de campus Engels (en allén Engels) te praoten. Niet allén intern zörgde dizze brief veur een bult reuring, ok de butenwereld kun metgenieten toen GeenStijl de brief op heur website publiceerde. 

Aj allén kiekt naor het hoger en universitair underwies, zeg Doreleijers, hej de blik te nauw. Ie hebt ok een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij as wetenschap. En aj dan uutslutend Engels gebruukt in je communicatie over neie inzichten, dan is de kaans groot daj de kloof tussen de wetenschap en de samenleving groter maakt. Verbieden um een taol te spreken – of dat nou Nederlands, Engels, een streektaol of een aandere minderheidstaol is – is een vorm van afwiezing. Niet allén van de taol, maor ok van de spreker. Een regelrechte belediging dus, dan hej het over uutsluting ipv de op dit moment zo populaire ‘inclusie! 

As meertaolig spreker (zölf praot ik Nederlands, Frans, Engels, Duuts en Drents) weet ik echt wal welke taol in welke situatie het beste past en as iene mij dan opiens vertellen zul da’k nog maor ien taol spreken mag, zul der bij mij een bult stoom uut de oren kommen. Het is toch niet of – óf? Bij meertaoligheid giet het juust um én – én. En een taol dreit niet allén um woorden, het is ok underdiel van je cultuur en van je identiteit. Dat kuj dan toch niet zomaor verbieden? Bint de inkomsten van butenlaandse studenten en de internationale carrièremeugelijkheden dan belangrieker as je eigen taol en cultuur? En iene die hen Nederland komp um te studeren, die zal toch vast wal begriepen dat er van hum of heur ok verwacht wordt dat e zuch een beetie verdiept in de taol en cultuur van het land waor e is. Zodat e ok kan integreren. Van oes wordt ja hetzölfde verwacht aw hen het butenlaand gaot. Der is niks mis met aj goed Engels praot. En zeker in dizze aal meer internationale wereld kuj der een hiel end met kommen. Maor um dan geliek je aandere taolen maor vort te gooien? 

De brief is trouwens undertiekend deur de ‘Dean of the Department of the Built Environment. Nou kan ik mij vergissen, maor het klinkt niet asof e deurleerd hef op het gebied van taolen. De universiteit is bliekbaor toch wat schrokken van alle reacties en hef nou een neie brief de deur uut daon um uut te leggen dat het allemaol niet zo streng bedoeld was. Maor ik dèenk dat de schade nou al anricht is. Laow der dan met mekaar in elk geval veur zorgen daw het Drèents niet vortstopt, allén maor umdat de wereld um oes hen dat van oes lek te vraogen. Drèents praoten waor het kan, aandere taolen waor het möt! 

Tot een aander maol! Tjeu!