Schier – Gemienteraod(sels)

Ik heb het hier al ies had over de praoties die ik dit jaor al daon heb bij een koppel Drèentse gemienten. Dat dee ik um ze nao te laoten dèenken over de rol die het Drèents in heur gemiente hef en wat ze der zölf an doet um het Drèents een goeie stee in de samenleving te geven.

Begun dizze maond was ik in Tynaorl. Daor kwam namelijk een motie an bod over twietaolige plaotsnaamborden in de gemiente. Net wat veur mij dus um ze daor vanuut het Huus van de Taol ok nog wat bij te praoten over het Drèents.

A’k dan naor zo’n gemiente gao zuuk ik eerst het coalitieprogramma ies op um te kieken wat ze allemaol belangriek vindt. Zo zeg de gemiente Emmen dat ze dichtbij de inwoners wil staan en hebt ze het in Börger-Oring over samen denken, samen doen. De gemiente Midden-Drenthe wil een vast, laagdrempelig gespreksmoment organiseren voor inwoners, ondernemers e.d., de gemiente Coevern zöt zuchzölf as een lokale overheid met sterke verbindingen in onze samenleving en in Tynaorl zegt ze dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Ze zegt het allemaol net even aans, maor ze wilt allemaol goed verbunden weden met heur inwoners. Dan dèenk ik op mien beurt dat ze dan argens wal begriept dat sommige mèensen beter en makkelijker te bereiken bint, aj ze in het Drèents anspreekt. Maor nee heur, gien enkel woord over de inzet van de Drèentse taol in die programma’s. En vaak hiel veul ambtelijke taol waor wij as burgers echt gien kees van eten hebt. 

Zo vreug ik mij in mien praotie in Tynaorl hardop of wat ze bedoelden met het woord accres (het is mij trouwens ok niet dudelijk hoe het uutsproken wordt). Op zien minst opmarkelijk is het dat ik bij het numen van het woord an mien linkerkaant een raodslid hardop heurde zeggen dat zij ok niet wus wat het was. Nou, dat zakt je de boks wal even of toch? As zölfs raodsleden niet weet wat ze opschrieft in heur eigen coalitieprogramma, hoe moet wij dat dan met mekaar nog snappen? En begriept ze mekaar dan eigenlijk wal in de gemienteraod? Ze zit er ja um uut naam van oes, de burgers, beslissingen te nimmen die oes allemaol angaot.

Wij hebt een jaor of wat leden al ies een vertaoling maakt van een document veur een Drèentse gemiente en zölfs de ambtenaren vunden oes stuk beter leesbaar dan dat wat ze zölf opschreven hadden. Dat zeg toch genog? Kiek maor ies naor een paar zinnegies hierunder:

We geven invulling aan de toekomstige woningbehoefte.
Wij zörgt erveur dat der in de toekomst genog hoezen bint.
We wegen gezondheid daarom mee.
Wij kiekt daorum ok goed naor de gezondheid.
De gemeente hecht groot belang aan…
De gemiente vindt het gloepends belangriek dat….

De motie over de twietaolige plaotsnaamborden in Tynaorl is deur de indieners anholden, wat zoveul betiekent as dat ze hum nou op pauze zet hebt en der volgend veurjaor nog ies met an de gang gaot. Der was namelijk nog wat met het dictum en ze wilt het er in de raod pas weer over hebben as ze de perspectievennota op de agenda staon hebt. Oftewal: as ze het over de centerij hebben gaot. Daor kan ik nog wal inkommen, maor in dezölfde vergadering weur net veur dizze motie nog zowat  160.000 euro extra vrijmaakt veur Groningen Airport Eelde. Zoveul geld hadden ze dus nog wal argens in een olde sok liggen, maor een koppel plaotsnaamborden kunden der niet meer vanof! Waorum moe’k nou iniene weer dèenken an mien column van veurige maond?