Schier: Meertmaond

Meertmaond – Streektaolmaond

As streektaolorganisatie zet wij oes in um de Drèentse taol te beholden én an te fietern. Dat doew met een koppel vaste metwarkers vanoet Beilen (nou dus vanoet hoes) en met umdebij 180 vrijwilligers die over de previncie verspreid bint. En samen leef wij altied enorm toe naor de darde maond van het jaor: Meertmaond Streektaolmaond. Dé maond waorin wij samen met oeze Nedersaksische naobers oeze streektaol extra veur het voetlicht brengt.

Maor ja, laow eerlijk weden, dat is nog niet zo makkelk in dizze tied. Wij kunt er nog aal niet weer op oet um het Drèents an de man te brengen met oeze activititeiten. Vuul Corona oes veurig jaor nog rauw op ’t dak precies in de meertmaond, dit jaor zagen wij wal ankommen daw nog niet op pad kunden. Dus hew een alternatief programma maakt.

Beurtbalkies
Behalve een bult verdriet en hiele hoop negatieve dinger levert dizze periode toch ok wat positiefs op: wij möt creatiever dèenken en tot aandere dinger kommen um mèensen toch met het Drèents in anraking te brengen. Zo hew in ’t naojaor een actie daon met containerstickers met Drèentse kreten en in jannewari hej misschien de berichten wal veurbijkommen zien over de Drèentse beurtbalkies in de supermarkten. Zölfs Editie NL har het erover!

FC Emmen
De officiële oftrap veur oes tiedschrift Wiesneus (veur basisschoelkinder) kan niet op een schoel dit jaor, dus hew burgemister Eric van Oosterhout vraogd um de oftrap letterlijk te doen, bij FC Emmen. Ies kieken of hie de bal der wal in trappen kan…..

Marga Kool
In meert wark we altied nauw samen met RTV Drenthe an de LOOS quiz, maor die kan nou niet opnommen worden. Gewoon umdat er dan teveul volk in de studio is en dus giet LOOS dit jaor spietig genog niet deur. Maor daorveur in de plek komp der nou een online LOOS quiz op zaoterdag 27 meert. Wieder organiseer we in meert vief maol een gratis webinar. Een online lezing dus. Op het moment van schrieven van dizze column waren we nog drok gangs met de precieze invulling, maor under andere het ontstaon van het Drèents, de achtergronden van de Drèentse schrieverij bekeken deur de bril van Marga Kool en een broescursus Drèents staot op de planning. 

Podcastserie
En as klap op de vuurpijl gaow met RTV Drenthe wat doen, waw al een poosie op oeze wèensenliest staon hadden: een podcastserie in meert. In Praot Drents met mij praot ik met mèensen die opgruid bint in Drenthe en nog aal een warm gevuul hebt bij de Drèentse taol. Jetta Klijnsma, Harry Tupan en Tony Neef hebt al toezegd, ik heb der gloepends veul zin an! Dus woj nao ’t lezen van dizze column nou ok ies wat meer Drèents heuren? In meert is der genog te beleven! Op oeze webstee kuj alle informatie vinden. Tot een aander maol!

Stichting Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drèents bewaakt en anfietert. Um oes te steunen hew Huusvrienden um oes hen. Bi’j ok wies met het Drents? Wor dan Huusvriend! Meer informatie kuj vinden op huusvandetaol.nl/waw-doet/huusvriend-worden.