Schier: Streektaol in de kraant

In een tied waorin de andacht veur de regio groter dan ooit is, hef het Dagblad van het Noorden der juust veur keuzen um niet langer een Streektaolpries uut te langen. In een brief die op 11 december stuurd weur an belanghebbenden, vertöl de hoofdredacteur dat er in plaots daorvan vanof 16 jannewaori een tweewekelijkse neisbrief over streektaol en regiocultuur veur in de plaots komp. Met de neisbrief Kloare Taol slat het Dagblad van het Noorden naor eigen zeggen ‘een nieuwe weg in’.

Op 12 december he’k de redactie wat vraogen stuurd en toen bleek dat er hielemaol nog niet invuld was hoe dat neie padtie der dommiet uutzöt. Wie zit er in de doelgroep? Wat komp er in te staon? Hoe gaot ze abonnees vinden veur dizze neisbrief? Allemaol nog niet bekend. Pas in dizze leste week veur de kerst hadden ze redactioneel overleg over de precieze invulling. Aj het mij vraogt an de late kaant, aj de officiële communicatie over dizze neisbrief der al uutdaon hebt. 

Wa’k ok wal bezunder vindt, is dat de juryleden van de Streektaolpries pas op dezölfde mörgen as wij het neis kregen hebt over het ofschaffen van de pries. Die bint dus wieder niet betrökken west in dit proces. 

En dat er een neie neisbrief komp met daorin andacht veur streektaol en regiocultuur, daor is vanzölf niks mis met. Daor biw gloepends wies met. Het was zölfs een mooie toevoeging west op dat iene moment in het jaor waorop de Streektaolpries uutlangd weur. Maor ie kunt een Streektaolpries toch niet vervangen deur een digitale neisbrief? Met zu’n pries leut het Dagblad van het Noorden zien dat ze de streektaol hoog zitten hadden en dat ze de inspanningen van schrievers, muzikanten en aandere cultuurmakers belangriek genog vunden um ze een podium te geven. 

De band Steernvanger (Foto: Website)

Het giet hier ja ok um een officiële taol van een minderheid. Een taol die al sinds 1996 erkend is. Een taol waorveur in 2018 nog een convenant undertiekend is, waorin stiet dat alle lokale overheden vanneis uutspreekt dat ze het belangriek vindt um de streektaol te bewaken en te bewaoren. Alle partners hierin vindt het van belang um het imago van het Nedersaksisch en de gebruuksmeugelijkheden an te fietern en te verstarken, zodat olde generaties motiveerd wordt um heur taol an jongern deur te geven en dat jongern derveur open staon um de taol te leren en te gebruken. Juust zu’n streektaolpries fieterde ok de jongere generatie an um actief wat met de streektaol te doen, getuge inzendings van bijveurbeeld schriefster Ingeborg Nienhuis, band Steernvanger, podcast Praot Drents Met Mij en zangeressen Martijje en Marlene Bakker.

Zangeres/ & Songwriter Martijje (Foto: Wendelien Mulder)

Wussen ie trouwens dat ze in Den Haag wál wies bint met de streektaol? Op 10 december weur bekend dat het ministerie van Binnenlandse Zaken via het gemientefonds een ienmaolige bijdrage van elk € 75.000 verstrekt an de minderheidstaolen Limburgs, Nedersaksisch en Papiaments. Veur de bescherming van de Friese taol wordt nog meer centen op taofel legd: € 200.000. Dit neis hew jammer genog op de Limburgse en Friese neiskanaolen lezen moeten; in oeze eigen kraant hef der tot op de dag van vandaag gien woord over in staon. As ze dit soort berichten al niet dielt, hoe kuw der dan op vertrouwen dat ze de neisbrief wal vuld kriegt? 

In de kraant hef tot nou toe allent een opiniestuk staon van een lezer die met ienige regelmaot tegen de streektaol an schöpt en het ofschaffen van de pries dus toejuicht. Ondanks dat er ok aandere brieven met aandere geluden instuurd bint (daor he’k de correspondentie van zien). 

Zölf hef de redactie in de kraant nog niks meld over het ofschaffen van de pries. Of zult ze dat dommiet gewoon via de neisbrief doen?