Uitgelicht: Schoonebeker studenten winnen prestigieuze Ben Feringa Impact Award

Schoonebekers Joren Arkes en Roos Gielen studeren beiden aan de Rijksuniversiteit (RuG) in Groningen. Joren is bezig in het tweede jaar van de masterstudie Communication en Information Science en deed hiervoor de bachelor Informatiekunde. Roos is bezig haar bachelor Media Studies af te ronden. Aan het begin van het studiejaar 2021/2022 schreven ze beiden in op een onderzoeksopdracht en zo kwamen ze terecht in een team met nog twee studenten, Ydwer Hoekstra en Stefan Ivanov. Afgezien van het feit dat ze hun opdracht naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en de RuG hadden afgerond, met mooie cijfers ook, gebeurde er iets dat ze nooit hadden verwacht. Hun opdracht leverde hen een ‘vette’ prijs op: de Ben Feringa Impact Award in de categorie ‘studenten’. Hoe mooi en hoe inspirerend is dat! Eind mei mochten ze prijs in ontvangst nemen uit handen van juryvoorzitter Jette Klijnsma, onze commissaris van de koning. Al met al reden genoeg voor de redactie om met beide jonge Schoonebekers in gesprek te gaan.

Waar staat de Ben Feringa Impact Award voor?
De RUG heeft in 2020 de Ben Feringa Impact Award in het leven geroepen om bijzondere prestaties van onderzoekers en studenten op het gebied van kennisbenutting te onderscheiden.

Joren: “Je komt voor deze award in aanmerking als je aan twee eisen voldoet. Het universitair onderzoek moet direct sociaal-maatschappelijke impact hebben en er moet sprake zijn van een externe opdrachtgever. Wij voldeden aan beide eisen.”

Foto: Kees Veenstra

Welke onderzoeksproject betrof het?
Roos: “Het project heet ‘Cultural Engagement of Young Adults in Het Hogeland’. Die gemeente (Hogeland, een groot deel van het noorden van de provincie Groningen, red.) wilde laten onderzoeken hoe het komt dat er zo’n lage opkomst van jongeren was bij culturele activiteiten en dat er steeds minder jongeren lid zijn of worden het ledenaantal van culturele verenigingen. Ze vroegen zich af wat het verschil was tussen hun aanbod en de verwachting van jongeren. 

Joren: ”Wij hebben in overleg met de opdrachtgever besloten dat we de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar zouden onderzoeken. Dat was enerzijds een praktische keuze en anderzijds vallen we zelf in die doelgroep, dus dat helpt ook bij zo’n onderzoek.”

Roos: “En we wonen weliswaar in de stad, maar het feit dat we beiden uit een dorp komen, was ook een voordeel. We konden ons gemakkelijk verplaatsen in de onderzoeksomgeving.”

Sterk team
Roos en Joren zijn beiden erg enthousiast over het team dat ze met de andere twee studenten vormden: “We kenden elkaar niet en kwamen alle vier uit een heel andere studierichting. Ydmer deed geschiedenis en Stefan International Relations and Organizations. Ook zijn we heel andere types, maar het klikte vanaf het eerste moment. Juist die diversiteit en verschillende kwaliteiten van een ieder hebben ons veel gebracht. We gingen er met z’n allen vol voor: dit moest en zou een goed project worden.

Het project
Via meerdere onderzoeksmethoden zijn we aan de slag gegaan. Dat bleek niet altijd even gemakkelijk te gaan vanwege de lockdown-restricties die in die periode nog golden. 

Roos: “De leidende theorie die we hebben gebruikt is die van de ‘culturele democratie’. De kern daarvan is dat je op zoek gaat naar de behoefte van de verschillende doelgroepen op het gebied van cultuur. Ga in gesprek met, in dit geval, de jongeren en leer hun cultuur kennen. Pas vervolgens je aanbod daar op aan. En blijf in gesprek, want de behoeftes veranderen van tijd tot tijd. Weet wat er leeft!”

Joren: “Dat bleek een enorme eyeopener te zijn, want tot dan toe was de gemeente alleen maar aanbod gestuurd bezig geweest. Het beeld dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in cultuur is ook helemaal fout en bijgesteld. Ze hebben echter hun eigen cultuur en die moet je kennen.”

Beiden: Uiteindelijk waren ze heel blij met de uitkomsten van ons onderzoek en de aanbevelingen.”

Wat heb je er voor jezelf uitgehaald?
Joren: “Ik heb de waarde van mijn studie meer leren zien. Je kunt er dus echt veel mee. De culturele sector is niet iets waar je aan denkt als je in de ICT zit, maar de kennis is overal toepasbaar.” 

Roos: “Ik vond het leuk en leerzaam om een kijkje te nemen achter een beleidsproces bij de overheid. Vooral het werken in de praktijk sprak me erg aan, heel concreet en praktisch.”

De nominatie
Roos: “Een half jaar na de afronding werden we attent gemaakt op deze verkiezing. We hebben er toen op ingeschreven. Het ging in eerste instantie om de verkiezing binnen de eigen faculteit. “

Joren: “Onze opdrachtgevers hebben een document aangeleverd waarin ze de praktische impact hebben beschreven. Tot onze eigen verrassing bleken ze er al driftig mee aan de slag.”.

Roos: “Toen we faculteitsprijs wonnen, stroomden we automatisch door naar de universiteit brede verkiezing. Vervolgens duurde het heel lang voordat we weer iets hoorden.”.

Joren: “Ik kreeg op enig moment een telefoontje dat we hadden gewonnen en was even helemaal sprakeloos. Het mocht nog niet naar buiten gebracht worden, maar ik heb de anderen natuurlijk wel gelijk gebeld.”

Roos: “Ik geloofde het eerst niet, maar toen we een video gingen opnemen, dat hoorde er ook bij, besefte ik dat het serieus was. Dat zo’n project ons zoveel heeft gebracht, ook nog lang nadat het al was afgelopen, is wel heel leuk.”

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De uitreiking
Beiden: “Die was heel leuk. We kregen de prijs uitgereikt door Jette Klijnsma, voorzitter van de jury. Ben Feringa was er zelf niet, maar had wel een videoboodschap ingesproken voor de winnaars. Er was echt aandacht besteed aan deze uitreiking. We mochten ook gasten meenemen. Onze ouders, die natuurlijk heel trots zijn, waren er ook bij. De prijs bestond uit 2500 euro voor de groep en daarnaast kregen we elk als trofee een mini ‘nano-car’, de uitvinding van Ben Feringa. Deze prijs winnen voelt als een grote erkenning van onze inspanning.”

En nu?
Joren: Voor mij is het simpel, ik ga door met mijn masteropleiding en wil die uiteraard met succes afronden.

Roos: “Binnenkort ben ik klaar met mijn bachelor en dan ga ik eerst een jaar in de horeca werken. Een passie van me, geen wonder met mijn achtergrond ha ha. Dat jaar wil ik gebruiken om na te denken wat ik echt wil. Dat moet iets zijn wat ik echt heel erg leuk vindt. Dat kan een masterstudie zijn, maar nu nog niet omdat ik nog precies weet welke dat zou moeten zijn.”

Samen zijn ze het er roerend over eens: “Het was voor ons heel leerzaam en inspirerend project met een onvergetelijke afsluiting!”