Stichting Isabelle van start gegaan

Zoals al eerder aangekondigd in dit blad en deze maand via diverse media reeds naar buiten gebracht: Stichting Isabelle van Hellen en Toby Klingenberg is van start gegaan.

In dit artikel leest u er meer over en wordt ook duidelijk hoe u een bijdrage kunt leveren aan dit bijzondere initiatief.

Aanleiding
De voorgeschiedenis van de stichting zal voor velen bekend zijn. Op dinsdag 23 februari 2021 overleed Isabelle, de 8-jarige dochter van Toby en Hellen, als gevolg van een noodlottig verkeersongeval waarbij ook een vriendinnetje van haar om het leven kwam.
Al vrij snel ontstond bij Toby het idee dat dit niet het einde kon zijn van de ideeën en idealen van Isabelle. Haar leven mocht niet voor niets zijn geweest. “Daar moest ik iets mee”, aldus Toby, “In de periode na het ongeval zijn wij door heel veel mensen om ons heen heel goed opgevangen en ondersteund. Hierdoor is er een verbondenheid ontstaan die we graag willen doorzetten, het dorp en de wijde omgeving met elkaar verbinden. Door met onze Stichting Isabelle bezig te zijn en de ideeën en idealen van Isabelle levend te houden, hebben we het gevoel dat ze dichter bij ons is.”  
Na maandenlange voorbereiding is het eindelijk zover. Stichting Isabelle bestaat en gaat aan de slag. Toby: “Daar zijn we heel blij mee, ook met de hulp die we van diverse kanten hebben gekregen bij de oprichting van de stichting”.

Drie thema’s
Hellen: “De ideeën en idealen van Isabelle waren gericht op dierenwelzijn en milieu. Dat zijn dan ook twee belangrijke thema’s waar de stichting zich mee bezighoudt. Een derde thema is verkeersveiligheid. Dit laatste is door ons als ouders toegevoegd. Onze stichting Isabelle zal zich gaan richten op de bovenstaande onderwerpen, met name in en om Schoonebeek. Bij de start in januari 2022 is onze aandacht echter eerst gevestigd op één groot project: het opzetten, onderhouden en beheren van een kinderboerderij.”

Kinderboerderij
De kinderboerderij wordt onderdeel van een groter plan, namelijk de herinrichting van het dorpspark in Schoonebeek. Daar werken ook Dorpsbelangen en stichting De Spiker aan mee. Dorpsbelangen is door de gemeente gevraagd om het eigendom, beheer en onderhoud van het dierenparkje over te nemen en De Spiker heeft het plan om de Hekmans Boo een plek in het dorpspark te geven. Hellen: “In dit project komen de doelen ‘dierenwelzijn’ en ‘milieu’ van Stichting Isabelle helemaal tot hun recht. En omdat we misschien ook een deel van het terrein aan de andere kant van de Albstraat gaan gebruiken, kunnen we ook iets gaan doen met het thema verkeersveiligheid.” De drie partijen trekken al langer gezamenlijk op in een overkoepelend overleg. Toby: “Die samenwerking verloopt in goede harmonie. Iedereen wil er met elkaar iets moois van maken.” Op dit moment verkeren alle onderdelen van het project nog in de voorbereidingsfase.

Steunen? Graag!
Toby en Hellen hopen dat veel mensen op een of andere manier mee willen helpen aan Stichting Isabelle. Toby: “Als organisatie zonder winstoogmerk zijn we afhankelijk van donaties en van vrijwilligers. Beiden zijn dan ook van harte welkom.”
Er zijn meerdere mogelijkheden om de stichting financieel te steunen, zoals eenmalige of periodieke donaties en/of via speciale acties die er in de loop van tijd gaan komen. Doneren kan heel eenvoudig via de website: www.stichtingisabelle.nl/donaties. U kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ een bedrag overmaken op NL 84 INGB 0674 7678 53 o.v.v. ‘donatie’.

Vrijwilligers
Een andere mogelijkheid om te helpen is om je als vrijwilliger op te geven. Toby: “Wij kunnen op verschillende vlakken hulp gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren en/of leiden van activiteiten voor kinderen of volwassenen, kluswerkzaamheden of andere hand- en spandiensten.” Hellen vult aan: “En naast dat je ons helpt, is het ook leuk voor jezelf. Je komt in een leuke, enthousiaste club van vrijwilligers, je ontmoet de buurtbewoners in een ongedwongen sfeer en je hebt voldoening van je inzet. Natuurlijk bepaalt iedereen wanneer en hoe vaak hij of zij wil meehelpen. Iedereen blijft baas over eigen tijd en agenda. Wij zijn dankbaar voor elk steentje dat wordt bijgedragen om onze en Isabelles idealen te realiseren!”

Opgeven als vrijwilliger kan via de website: https://stichtingisabelle.nl
Meer informatie over de stichting is daar ook te vinden.