Uitgelicht: “De club is niet van het bestuur, maar van de leden”

Het zal u niet zijn ontgaan dat het voetbal in Schoonebeek dit jaar 75 jaar bestaat. Die historie heeft in 2004 geleid tot één voetbalvereniging in het dorp: SVV’04. Een bloeiende vereniging met 452 leden, die een belangrijke functie heeft in het sociaal-maatschappelijke leven in het dorp. Om er meer van te weten te komen, ging de redactie in gesprek met Ingrid Staal, sinds oktober 2019 voorzitter van de club. 

Je bent nu tweeëneenhalf jaar voorzitter, hoe kijk je op die eerste periode terug? Ingrid: “Een heel bijzondere tijd. Bij mijn aantreden had ik duidelijk voor ogen wat ik wilde en daar ben ik vol enthousiasme aan begonnen. Te beginnen met het vormen van een goed beeld van alles en iedereen binnen de club, omdat ik het heel belangrijk vind dat je de mensen in de club kent. Daarom sloot ik bij vergaderingen en andere bijeenkomsten aan. En toen kwam corona en viel dat in één klap helemaal stil. Een dieptepunt! Sinds kort zijn we echter weer volop aan de slag en barst de club van de energie. Een soort nieuwe start van mijn voorzitterschap.”

Foto: Herman van Scheepen

Je zei dat wist wat je wilde bij de start. Wat was dat? “Mijn beeld was dat er wat te winnen viel op het gebied van de communicatie en de onderlinge verbondenheid. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. Het woord ‘vereniging’ zegt wat dat betreft alles. Als je de verbinding(en) goed hebt, dan wordt het veel meer een kwestie van ‘samen de dingen doen’. Ook hoorde ik nog wel eens dat er te weinig overleg was en dat er ad-hoc besluiten werden genomen. Niet dat dit zo was, maar zo werd het blijkbaar wel ervaren door een aantal leden. Dat is niet zoals ik het graag zou willen zien. De club is niet van het bestuur, maar van de leden!”

Toekomstvisie
“Ook vind ik het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit een toekomstvisie. Juist in deze periode, waarin er veel verandert in de voetbalwereld, is een heldere visie cruciaal. De behoeftes van de leden spelen daarin een bepalende rol. Dat laten we ook tot uiting komen in  de dagelijkse besluitvorming. Mijn uitgangspunt daarbij: uitgaan van de mogelijkheden en die goed onderzoeken. 

Wat ik graag zou willen is dat SVV’04 een vereniging is waar iedereen graag bij wil horen. Ik vind het ook belangrijk dat mensen een blijdschap en energie halen uit hun doen en laten bij SVV’04. We hebben ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.”

De rol van de leden
De club is van de leden zei je. Hoe komt dat in jouw aanpak tot uiting? “Als er iets besloten moet worden, moet je mensen daar vanaf het begin bij betrekken. De verlenging van het contract van de hoofdtrainer is daar een mooi voorbeeld van. En ook de oprichting van de ‘Club van 50’. Er is een aantal leden dat zich ‘t Oekie” noemde en dat sloeg op hun vaste plekje in de kantine. Dat groepje werd groter en groter. Toen ben ik met ze in gesprek gegaan en ze gevraagd of ze na wilden denken over een andere vorm: een ‘Club van 50’. Dat hebben ze geweldig opgepakt en nu heeft die club inmiddels 85 leden! De helft van hun inleg (50 euro) gaat naar een eigen activiteit en de andere helft naar de club.”

Vrijwilligers
Net als elke vereniging draait SVV’04 ook op haar vrijwilligers. Hoe staat het er op dit punt bij? “ 

Foto: Alberto Slagter

Aan de ene kant goed. We hebben 250 vrijwilligers. Die verzetten bergen werk en we zijn dan ook heel blij met ze. Anderzijds kant hebben we een tekort. Gelukkig zijn we in vele opzichten een gezonde club. Wat echter van levensbelang is, is dat we voldoende vrijwilligers houden en daar wringt het behoorlijk. Op dit zoeken we mensen voor de sponsorcommissie, de schoonmaakploeg en de bar- en kantinediensten.”

75 jaar voetbal in Schoonebeek 
Minjak en Oranje kenden hun eigen vormen van onderlinge verbondenheid. Zie je daar nog iets van terug bij SVV’04? Jazeker en dan in de goede zin van het woord. Dan denk ik meteen aan de dinsdagmorgenploeg, de DMP. Daar werken de mannen van de oude verenigingen voortreffelijk met elkaar samen en dat doen ze voor SVV’04. En natuurlijk voor de gezelligheid, want er wordt wat afgelachen door die mannen. Elkaar plagen vanuit de ‘oude clubkleuren’ kunnen ze ook goed, maar dat verhoogt de sfeer alleen maar.”

Een prachtig evenement
Hoe kijkt Ingrid naar dit evenement? “Ik vind het een fantastisch project, waar we als bestuur ook heel enthousiast over zijn. Het is geen jubileum, maar een bijzondere mijlpaal in de voetbalgeschiedenis van Schoonebeek. Het gaat over alles wat daarbij hoort en zo doe je ook niemand te kort. Die hele geschiedenis heeft uiteindelijk het fundament gelegd voor onze mooie club SVV’04.

Wat er ook mooi aan is dat het SVV’04 goed op de kaart zet en dat past in wat ik graag wil: mensen bij SVV’04 betrekken. Als speler, toeschouwer, vrijwilliger of sponsor, we kunnen van alles nog meer gebruiken. Zeker ook spelers en sponsors! Ook dit evenement gaat over verbinding, namelijk van historie naar toekomst. En ook verbindt het doordat dit evenement met drie partijen in het dorp wordt opgepakt. Geweldig. Ik roep iedereen dan ook op om mee te doen of te komen kijken bij alle onderdelen van dit evenement!”

Vol energie
Ingrid zit vol energie om SVV’04 verder uit bouwen en is ook blij met de energie die op dit moment in de club zit. “We kunnen geen moment meer vinden om iets te plannen. Elk weekend in juni zit al vol met activiteiten: een pupillennacht, zeepvoetbal, de seizoensafsluiting en het bedrijventoernooi (2 juli, red.). Hoe mooi is dat!”