Uitgelicht: Jonge Boeren

“Je moet er altijd zijn, dus het vraagt wel wat van je.” Dat zegt Gerjo Jansen (30), die met zijn broer Henrie (34) een melkveebedrijf runt aan het Middendorp. “Maar niets is zo mooi  als het buitenleven”, aldus Henrie en dat beamen Gerjo en akkerbouwer Robin Kuper (31).

“Het buitenleven is zó mooi, maar er is ook een keerzijde”

De broers hebben een melkveebedrijf met koeien en jongvee, dat zij hebben overgenomen van hun ouders. Zij hebben 140 hectare grond en zijn daardoor grondgebonden. Met het oog op de toekomst hebben zij in 2018 een bedrijf aan de Europaweg gekocht, waar weidegang mogelijk is.

Keerzijde
De broers en Robin zijn het erover eens: de vrijheid, het werken met dieren en de gewassen, het zien van jong leven: het is prachtig. Toch is er ook een keerzijde, vertellen zij. “De regels zijn wel een ding. Het is een hele uitdaging om daarmee om te gaan. En ja, soms levert dat wel frustratie op.  Op de lange termijn vraagt het veel van je.”

Goede balans
Net als de broers heeft Robin, die samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf heeft aan de Nieuw-Amsterdamseweg, het oog op de toekomst gericht. “Er moet een goede balans zijn tussen de korte en lange termijn, zodat het ook later nog goed boeren is. Ja, het is altijd druk. Als je kijkt naar het aantal uren: dat is veel meer dan 40, dat staat niet in verhouding tot wat vele anderen doen.”

Opleidingen
De drie mannen hebben allemaal een gedegen opleiding gevolgd. Henrie deed de Middelbare Landbouwschool in Emmen en ging meteen op de boerderij van start. Gerjo deed de Hogere Landbouwschool, richting agrarisch ondernemerschap. Bovendien deed hij een fiscale opleiding. Voordat hij op de boerderij kwam, werkte hij zes jaar buiten de deur. Ook Robin deed de Hogere Landbouwschool met als studierichting tuin- en akkerbouw. Daarna was hij een tijdje teeltadviseur voordat hij in het agrarische bedrijf kwam. Bovendien volgt hij nu nog een opleiding bestuurskunde op Nijenrode. Zij weten dus waarover zij praten en zijn voorbereid op de toekomst

Robin Kuper (foto: H. Bohmers)

Opleidingen
De drie mannen hebben allemaal een gedegen opleiding gevolgd. Henrie deed de Middelbare Landbouwschool in Emmen en ging meteen op de boerderij van start. Gerjo deed de Hogere Landbouwschool, richting agrarisch ondernemerschap. Bovendien deed hij een fiscale opleiding. Voordat hij op de boerderij kwam, werkte hij zes jaar buiten de deur. Ook Robin deed de Hogere Landbouwschool met als studierichting tuin- en akkerbouw. Daarna was hij een tijdje teeltadviseur voordat hij in het agrarische bedrijf kwam. Bovendien volgt hij nu nog een opleiding bestuurskunde op Nijenrode. Zij weten dus waarover zij praten en zijn voorbereid op de toekomst.

LTO
Robin en Gerjo zetten hun kennis in als bestuursleden van LTO-Noord, afdeling Schoonebeek. Robin is nu vier jaar voorzitter, Gerjo is al zo’n zes jaar secretaris. “Het werkgebied”, aldus Gerjo, “is Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Erica en een deel van de gemeente Coevorden.” Hij benadrukt, dat de politiek in Den Haag een rol speelt. “Bij ons zijn heel andere zaken aan de orde.” Binnen het bestuur heeft iedereen zijn eigen specialisaties. De afdeling van de LTO houdt diverse thema-avonden. “Dan horen wij interessante zaken van mensen met de juiste kennis”, vertelt Henrie. Toch hecht hij ook aan de ervaring in de praktijk.

Bargerveen
Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het Bargerveen en de ruimtelijke plannen van de gemeente Emmen. De drie mannen vullen elkaar aan bij hun verhaal. “Het is de bedoeling, dat het Bargerveen met 200 hectare wordt uitgebreid. Dat zou betekenen, dat drie boeren uit Nieuw-Schoonebeek daarvoor moeten wijken. Het gebied wordt opnieuw ingedeeld. Daardoor moeten boeren grond inleveren, waarvoor zij andere grond terugkrijgen. Een ander heikel punt is de afvoer van het water op de landbouwgronden. Natuurlijk is de stikstofuitstoot ook een belangrijk thema.”

NAM
“De NAM”, vindt Henrie, “heeft dit gebied veel gebracht, maar heeft ook ontwikkelingen tegengehouden. Zo was Schoonebeek de laatste gemeente met keuterboertjes, terwijl er overal schaalvergroting was.”

Henrie en Gerjo Jansen (foto: H. Bohmers)

Planning
Robin heeft in deze tijd niets te doen op het land. Het is er niet de tijd voor en bovendien werkt het weer niet echt mee. “Ik ben nu bezig met het maken van een teeltplan voor de komende jaren en het onderhoud van machines. Bovendien is het nu de tijd om contracten af te sluiten.” De aanschaf en het onderhoud vergen natuurlijk grote investeringen. Daarom werkt zijn bedrijf op dit gebied samen met akkerbouwer Klaassen. Robin verbouwt met name aardappels, waarbij zetmeelaardappels de hoofdmoot vormen. Daarnaast verbouwt hij suikerbieten, graan en mais. “Mais doe ik niet zoveel, want graan is op de lange termijn veel beter voor de grond. Nadeel is wel, dat er bij de graanteelt geld bij moet.” Aan duurzaamheid wordt ook gedacht. “Door zonnepanelen is ons bedrijf zelfvoorzienend.” Wat betreft de gebroeders Jansen: zij hebben zelf wel machines, maar kunnen die ook huren. “Je moet dat wel goed plannen, zodat je op tijd het juiste materieel hebt.”

“Niets is beter dan laten zien wat je doet.”

Inzichten
Alle drie boeren krijgen steeds te maken met nieuwe inzichten. “We moeten dat in de gaten houden, want wat kunnen en willen we ermee. Dat geldt ook voor biologisch boeren”, aldus het drietal. Soms krijgen zij wel vragen over hun werk. “Soms zijn dat de vreemdste vragen”, lacht Robin. “Maar”, voegt Henrie er tot slot aan toe: “Niets is beter dan laten zien wat je doet.”