Uitgelicht. “Leefbaarheid moet het uitgangspunt zijn, daar is iedereen het over eens.”

“Wij zijn het bindmiddel tussen de inwoners en de gemeente”

In het gebied De Velden, waartoe Schoonebeek behoort, is er een wisseling van de wacht bij de gebiedscoördinatoren. Erik van Loon heeft zijn taken voor dit gebied overgedragen aan zijn collega Vincent Mooi. Erik heeft de overstap gemaakt naar dezelfde functie in Emmen-Zuid, terwijl Vincent zijn inzet voor sport verlegt naar een veel breder terrein.

Oren en ogen

De gebiedscoördinatoren in de gemeente zijn de oren en ogen in de wijk. Zij houden nauw contact met onder andere de zogenoemde Erkende Overlegpartners van de gemeente, waaronder Dorpsbelangen, en de (groepen van) inwoners. Zij zijn daarmee het bindmiddel tussen de gemeente en de diverse gebieden. Zij ondernemen actie om tot goede oplossingen te komen.

“Wij zijn inderdaad de verbinding tussen inwoners en gemeente. Zij kunnen bij ons terecht en wij dragen de kennis intern over aan bijvoorbeeld de gebiedswethouder”, aldus Erik van Loon. De Erkende Overlegpartners zijn inwoners, ondernemers en anderen uit een dorp, wijk of buurt die namens de bewoner praten.

Mooi gebied

Erik van Loon prijst De Velden. “Het is een mooi gebied, waar nog naoberschap is en waar synergie is.” Vincent Mooi is inmiddels druk bezig om zijn gebied te verkennen en veel mensen en organisaties te leren kennen. Het gebied De Velden bestaat naast Schoonebeek uit Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Erica, De Peel en Zandpol.

Erik noemt enkele zaken, die de laatste tijd veel indruk op hem hebben gemaakt. “Dat is natuurlijk de oprichting van Stichting Isabelle. Daarnaast zijn Hekmans Boo, het dierenparkje, allerlei toekomstgerichte plannen en de Van Goghtuin van belang.”

Partijen bij elkaar brengen

Een belangrijke taak van de gebiedscoördinator is het bij elkaar brengen van partijen. “Wij hebben een neutrale rol, maar we weten dat er voors en tegens zijn wat betreft de plannen voor de afvalwaterinjectie. Ons streven”, aldus Vincent, “is erop gericht om de leuke sfeer in het dorp terug te brengen in ieders belang. Het gaat erom, dat je een beetje plezier hebt met z’n allen. Leefbaarheid moet het uitgangspunt zijn, daar is iedereen het over eens.”

Nieuwe uitdaging

Vincent komt uit de sportwereld en werkte al bij de gemeente Emmen. “Ik hield me volop bezig met sportstimulering en had de dagelijkse leiding over de sportcoaches. Ik gunde mezelf een nieuwe uitdaging en deze functie had ik al langer in het vizier. Was mijn aandacht eerder alleen op sport gericht, nu ben ik op een veel breder vlak bezig.”

Hij is druk om mensen en groepen te leren kennen en zich onderwerpen eigen te maken. “Ik liep overigens al wel sinds februari een dag per week mee om me in te werken. Wekelijks is er overleg tussen de gebiedscoördinatoren. We horen dan veel over elkaars werkzaamheden.”

Aandachtspunten

Aandachtspunten zijn er genoeg. “Verkeersveiligheid speelt een belangrijke rol”, aldus Erik. “Veelal zijn de klachten dat te weinig rekening wordt gehouden met fietsers en voetgangers. Voor de hangjongeren in het dorp kijken we naar een oplossing waarbij alle partijen gebaat zijn.” Vincent ziet daarin de sport ook als bindmiddel, maar ook kunnen JC Goeroe en Sedna hierin mogelijk een rol spelen.

Budgetten

Om kennis te nemen van allerlei zaken zitten de gebiedscoördinatoren zoveel mogelijk bij vergaderingen van organisaties als Dorpsbelangen. “Zo hoor je ook wat er speelt in het dorp. Dorpsbelangen is één van de Erkende Overlegpartners van de gemeente. Elke Erkende Overlegpartner krijgt van de gemeente een dorpsbudget per jaar”, vertelt Erik. “Dat kan naar eigen inzicht worden besteed. Wij kennen ook heel veel fondsen, die ondersteunend kunnen zijn. Dan is er ook nog gemeentelijke subsidie mogelijk via de regeling ‘Idee voor mijn buurt’. Gebiedscoördinator Vincent Mooi wil graag helpen om mensen wegwijs te maken in de diverse regelingen. “Een mooi voorbeeld is een huurder van Domesta, die graag een moestuin wil realiseren voor de buurt. Daaraan leveren wij als gemeente ook een bijdrage.”

Interessant

Vincent ziet zijn nieuwe baan helemaal zitten. “Ik ga de dorpen nog beter leren kennen. Gaandeweg ga ik met een andere blik naar de gemeente kijken, omdat ik weet wat er gaande is. Dat maakt het werk heel interessant. Hij staat dan ook open voor contact. Wie hem wil spreken, kan bellen naar 06-52490089 of mailen naar v.mooi@emmen.nl.

Vincent Mooi en Eric van Loon